Obavijest voćarima

Jabuke na području Krapinsko- zagorske županije nalaze se na početku cvatnje ili u cvatnji, a kruške uglavnom pri kraju cvatnje. Agrometeorološke stanice zabilježile su uvjete za jaku infekciju fuzikladijem ( Venturia spp.) tijekom 13. i 14.04. Nasadi koji su tretirani prema preporuci od 08.04. bili su zaštićeni od infekcije, nije palo dovoljno kiše da ispere zaštitna sredstva s biljnih organa. Tijekom vikenda ponovno je najavljena kiša te stoga savjetujemo ponoviti zaštitu nasada od infekcije fuzikladijem prije kiše.

Za zaštitu jabuke i kruške od infekcije fuzikladijem ( Venturia inaequalis) može se koristiti jedan od fungicida: Scala, Polyram DF, Ziram 76 WG), Dithane M-45, Pinozeb M-45).

Za zaštitu jabuke od infekcije pepelnicom (Podosphaera leucotricha) može se koristiti:  Stroby DF, Zato 50 WG, Zato plus, Tercel WG, Sercadis.

Za vrijeme cvatnje jabuka ne koristiti insekticide.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom.

Ambalažu sredstava za zaštitu bilja zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja. 

                                                                                            Sanja Gregurić, dipl.ing.agr.
E-mail: sanja.greguric@mps.hr

Pripremi za ispis