Obavijest proizvođačima povrtnih kultura

Tijekom travnja kod porasta temperatura iznad 10ᵒC započinje sjetva (sadnja) povrtnih kultura na otvorenom. Prilikom sjetve može se provesti preventivna zaštita od zemljišnih štetnika koji rade štete na prizemnim i podzemnim dijelovima biljke, te neposredno nakon sjetve (sadnje) zaštita od korova.

Granulirani insekticid FORCE 1,5 G (teflutrin) koristi se u usjevima povrtnih kultura (mrkva, peršin, celer, pastrnjak, cikla, špinat, salata, grašak, luk, češnjak) registriran je za zaštitu od žičnjaka i grčica hrušta. Primjenjuje se u redove za vrijeme sjetve ili sadnje pomoću depozitora za granulirane insekticide. Primjenjuje se u količini 7-10 kg/ha.

Pripravak FORCE EVO (teflutrin) koristi se za suzbijanje žičnjaka (Agriotes sp.), gusjenica sovica pozemljuša (Agrotis sp.) i ličinki vrsta iz roda Diabrotica, u količini 12-16 kg/ha. Sredstvo se primjenjuje tretiranjem u redove tijekom sjetve. Dozvoljen u mrkvi, celeru, salati.

 

U zaštiti od korova  nakon sjetve (sadnje) ovisno o povrtnoj kulturi mogu se primijeniti herbicidi:

U mrkviCHALLENGE 600 (aklonifen).  Koristi se u suzbijanju jednogodišnjih uskolisnih i jednogodišnjih širokolisnih korova u jednokratnoj primjeni u količini 2,5l/ha, primjena odmah nakon sjetve, a prije nicanja (BBCH 00-03) ili u razdvojenoj (split) primjeni u količini 1,5 l/ha + 1 l/ha primijeniti odmah nakon sjetve (BBCH 00) i u stadiju trećeg lista (BBCH 13).

CLEMATIS, CLOMATE (klomazon). Primjenjuje  za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih i širokolisnih korova, nakon sjetve, a prije nicanja usjeva i korova u količini 0,25 l/ha.

DOST 330 EC (pendimetalin). Primjenjuje se za suzbijanje jednogodišnjih širokolisni i uskolisnih korova nakon sjetve, a prije nicanja usjeva u količini 3,0 – 6,0 l/ha.

STOMP AQUA (pendimetalin). Primjenjuje se za suzbijanje jednogodišnjih širokolisni i uskolisnih korova nakon sjetve, a prije nicanja usjeva u količini 2,0-2,5 l/ha.

 

U peršinuCHALLENGE 600 (aklonifen).  Koristi se u suzbijanju jednogodišnjih uskolisnih i jednogodišnjih širokolisnih korova u jednokratnoj primjeni u količini 2,5l/ha, primjena odmah nakon sjetve, a prije nicanja (BBCH 00-03).

U pastrnjaku –  CHALLENGE 600 (aklonifen).  Koristi se u suzbijanju jednogodišnjih uskolisnih i jednogodišnjih širokolisnih korova u jednokratnoj primjeni u količini 2,5l/ha, primjena odmah nakon sjetve, a prije nicanja (BBCH 00-03).

U cikli  DUAL GOLD 960 EC (S-metolaklor). Primjenjuje se za suzbijanje jednogodišnjih travnih korova nakon sjetve, a prije nicanja u količini 1,25 – 1,4 l/ha uz utrošak vode 200-300 l/ha

OBLIX 500 (etofumesat). Primjenjuje se za suzbijanje jednogodišnjih travnih i širokolisnih korovanakon sjetve, a prije nicanja u količini 2 l/ha.

BETTIX WG (metamitron ).Primjenjuje se za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih korova u cikli. Jednokratna primjena u količini 3 kg/ha, nakon sjetve a prije nicanja kulture.

 

U blitvi – OBLIX 500 (etofumesat). Primjenjuje se za suzbijanje jednogodišnjih travnih i širokolisnih korova nakon sjetve, a prije nicanja u količini 2 l/ha.

BETTIX WG (metamitron ).Primjenjuje se za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih korova u blitvi. Jednokratna primjena u količini 3 kg/ha, nakon sjetve a prije nicanja kulture.

 

U graškuCHALLENGE 600 (aklonifen).  Koristi se u suzbijanju jednogodišnjih uskolisnih i jednogodišnjih širokolisnih korova u jednokratnoj primjeni u količini 4 l/ha, primjena odmah nakon sjetve, a prije nicanja (BBCH 00-03)

DUAL GOLD 960 EC (S- metolaklor). Primjena za suzbijanje jednogodišnjih travnih korova, nakon sjetve, a prije nicanja u količini 1,25 – 1,4 l/ha uz utrošak vode 200-300 l/ha.

CLEMATIS, CLOMATE (klomazon). Primjenjuje  za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih i širokolisnih korova, nakon sjetve, a prije nicanja usjeva i korova u količini 0,25 l/ha.

STOMP AQUA (pendimetalin) Namijenjen je suzbijanju jednogodišnjih uskolisnih korova. Primjenjuje se prije sjetve kulture uz inkorporaciju u količini 2,0 – 2,5 l/ha ili nakon sjetve, a prije nicanja kulture u količini 2,5-3,0 l/ha. Utrošak vode: 200-600 l/ha.

PENDUS 330 EC, SHARPEN 330 EC (pendimetalin).   Za suzbijanje jednogodišnjih uskolisni i nekih jednogodišnjih širokolisnih korova. Primjenjuje se u količini 4,0 – 5,0 l/ha uz utrošak vode 200 – 250 l/ha. Primjena nakon sjetve, a prije nicanja kulture. Sredstvo je potrebno primijeniti u roku 4 – 5 dana nakon sjetve.

 

U salati, endiviji – DOST 330 E (pendimetalin) Primjenjuje se nakon sjetve, a prije nicanja usjeva ili prije presađivanja presadnica u količini 3,0 – 6,0 l/ha.

STOMP AQUA (pendimetalin) U salati, namijenjen je suzbijanju jednogodišnjih uskolisnih i širokolisnih  korova. Primjenjuje se prije presađivanja kulture uz inkorporaciju u količini 2,5 – 3,0 l/ha. Utrošak vode: 200-600 l/ha.

 U luku i češnjaku  CHALLENGE 600 (aklonifen).  Koristi se u suzbijanju jednogodišnjih uskolisnih i jednogodišnjih širokolisnih korova u jednokratnoj primjeni u količini 2,5l/ha, primjena odmah nakon sjetve, a prije nicanja (BBCH 00-03).

Herbicide primijeniti na vlažno tlo ili prije najavljenih oborina kako bi se herbicid pod utjecajem vlage mogao aktivirati u tlu.

Preparate primijeniti prema preporukama proizvođača.

 

dr.sc. Mirna Ceranić
e-mail: Mirna.Ceranic@mps.hr