Obavijest proizvođačima krumpira

Vrijeme je pripreme tla za sadnju krumpira. Preporučamo da se izvrši pregled tla na prisutnost zemljišnih štetnikažičnjaci, grčice hrušta, gusjenice sovica, rovac .

Pregled tla na zemljišne štetnike obavlja se kopanjem jama dimenzija 25×25, a dubina jame odgovara jednoj duljini lopate (25 cm). Sva zemlja iz jame se stavi na prostirku, mrvi te detaljno pregleda na prisutnost štetnika. Prosječan broj jama za male parcele iznosi 5-8 jama, a za parcele od 1-5 ha iznosi 8-14 jama. Da bi se dobio broj pojedinog štetnika po m² treba izbrojiti pojedinačno svakog štetnika, pomnožiti dobiveni broj sa 16 te podijeliti s brojem jama.

Zaštita od štetnika u tlu može se provesti primjenom insekticida u trake uz inkorporaciju, ovisno o visini populacije štetnika (kritičan broj – 3-5 štetnika/ m²).

Za suzbijanje žićnjaka mogu se koristiti pripravci:

Force 1,5-G – primjenjuje se u redove za vrijeme sadnje pomoću depozitora za granulirane insekticide u dozi 7-10 kg/ha. Primjena nije dozvoljen u mladom krumpiru; karenca 91 dan.

Force Evo – primjenjuje se za suzbijanje žičnjaka (Agriotes sp.), gusjenica sovica pozemljuša (Agrotis sp.) i ličinki vrsta iz roda Diabrotica u dozi od 12-16 kg/ha. Sredstvo se primjenjuje tretiranjem u redove tijekom sadnje.

Prije ili prilikom sadnje gomolja može se provesti zaštita od bolesti bijele noge (Rizoctonia solani) i antraknoze (Colletotrichum coccodes).

Zaštita od navedenih bolesti provodi se u vrijeme sadnje krumpira i to tako da se tretira samo brazda (tlo), a gomolji ostaju netretirani pripravkom Ortiva, Zakeo 250 SC,  Zafra Azt 250 SC , u količini 3 l/ha.

Monceren 250 FS – može se primijeniti kao zaštita od bijele noge tretiranjem gomolja krumpira na jedan od sljedećih načina:

  1. a) prije sadnje – tretiranjem gomolja na pokretnoj traci u količini od 0,6 l/t gomolja uz utrošak vode 2 l/t gomolja,
  2. b) tijekom sadnje – tretiranjem gomolja unutar odgovarajuće prilagođene sadilice u količini od 0,6 l/t gomolja uz utrošak vode 2 l/t gomolja,
  3. c) tijekom sadnje – primjenom u brazdu s prilagođenom sadilicom u količini od 3 l/ha uz utrošak vode 60-80 l/ha.

Moncut – primjenjuje se za zaštitu od bijele noge prije ili tijekom sadnje.

  1. a) Prije sadnje – tretiranjem gomolja pomoću konvencionalne prekrivene hidrauličke opreme ili opremom s rotirajućim diskom (sa ili bez elektrostatike), postavljenom na pokretnoj traci u količini od 200 ml/t gomolja uz utrošak vode 2 l/t gomolja;
  2. b) Tijekom sadnje – tretiranjem gomolja unutar odgovarajuće prilagođene sadilice u količini od 200 ml/t gomolja. Za jednu tonu gomolja potrebno je razrijediti 200 ml sredstva sa 60-80 l vode. Primjenjuje se posebnim strojevima za tretiranje gomolja krumpira prije sadnje ili tijekom sadnje sukladno tehnološkim postupcima koji vrijede za dani tip aplikacijskog stroja.

Serenade Aso – koristi se za suzbijanje bijele noge u količini 2,5-5 l/ha uz utrošak vode 200-500 l/ha. Sredstvo se primjenjuje tretiranjem u brazdu prije sadnje.

Podaci o registriranim SZB u RH vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Pripravke primijeniti prema uputama koja se dobiju prilikom kupnje sredstva za zaštitu bilja, a pri primjeni sredstva koristiti zaštitnu odjeću.

Primjenu sredstava za zaštitu bilja treba unijeti u Evidenciju korištenja sredstava za zaštitu bilja, a njihovu ambalažu zbrinuti prema zakonskoj regulativi.

 

Martina Orešković, dipl. inž. agr.

E-mail: Martina.Oreskovic@mps.hr