Obavijest poljoprivrednim proizvođačima jabuke

Zadnjih par dana zabilježeni su jaki mrazevi u osjetljivim fazama razvoja jezgričavog voća (jabuka i kruška). Preporuka je da vlasnici nasada jabuka obiđu svoje nasade te na temelju toga donesu odluke o daljnjim tretmanima. Svakako bi trebalo provesti još jednu zaštitu lista protiv bolesti – krastavosti jabuke (Venturia inaequalis).

Od pripravaka koristiti jedan od navedenih: DITHANE M-45, DITHANE DG NEOTEC, PINNOZEB M-45, MANKOZEB, STAR 80 WP, PENNCOZEB 75 DG, INDOFIL 80 WP, PYRUS SC, SCALA, CHORUS 75 WG itd…

U borbi protiv pepelnice (Podosphaera leucoticha) primijeniti jedan od preparata:  STROBY WG, SUGOBY, ZATO 50 WG itd…

Preporučene pripravke koristiti sukladno uputama proizvođača !

Primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida !

Ambalažu SZB zbrinuti na propisani način, te voditi evidenciju o izvršenim tretiranjima !

 

 

                                                                                                       Marko Borić, mag.ing.agr.

                                                                                                     e-mail: marko.boric©mps.hr