Obavijest voćarima

Na području Ličko-senjske županije zabilježene su u periodu od 06. do 08. travnja vrlo niske odnosno ekstremno niske temperature za ovaj period godine. Temperaturni minusi počeli su u dopodnevnim satima (od 11 h) 06. travnja i padali sve do ranojutarnjih sati 07. travnja. U popodnevnim satima (od 18 h) 07. travnja ponovno nastupaju negativne temperature. Vrlo velika opasnost je pojava niskih temperatura i tijekom iduće noći (08. na 09. travnja).

Prikaz najnižih temperatura zabilježenih na agroklimatskim stanicama u našoj županiji (07. i 08. travnja) nalazi se u tablici 1.

Tablica 1.

Sat/datum Smiljan – min ⁰C Otočac – min ⁰C Prvan Selo – min ⁰C Brinje – min ⁰C
07.04.2021. -19,91 -13,30 -12,10 -12,00
08.04.2021. -16,94 -8,50 -8,90 -8,80

 

Budući da su stabla koštićavog voća su u fazi buđenja vegetacije odnosno nabubrenog pupa, a većina stabala jezgričavog voća u fazi mišjih ušiju do faze pojave cvjetova ovisno o lokalitetu i sortimentu ovako niske temperature mogu prouzrokovati štete ne samo na generativnim organima već i na vegetativnim dijelovima biljke.

Preporučamo da se u što kraćem roku obave tretiranja voćaka biostimulatorima (potiču fotosintezu, rast i razvoj tkiva te tako jačaju otpornost biljaka) kako bi se pomoglo biljkama da ojačaju te da se što lakše i brže oporave. Također preporučujemo da se tretiranje ponovi za 3-5 dana.

Preparate koje možete koristiti su  Drin, PolyAmin, Megafol i dr.

Voćare upućujemo na pregled nasada radi utvrđivanja šteta.

 

Martina Orešković, dipl. inž. agr.

E-mail: Martina.Oreskovic@mps.hr