Obavijest voćarima!

Na području Grada Zagreba i Zagrebačke županije u periodu od 5. travnja do 7. travnja zabilježene su negativne temperature zraka. Zabilježene vrijednosti prema agroklimatskim stanicama prikazujemo u tablici.

Koštićavo voće je u fazi  cvatnje, a jabuke i kruške su, ovisno o sorti, u fazi otvaranja središnjeg cvijeta. Negativne temperature zraka u razvojnoj fazi cvatnje u pravilu nanose velike štete. Kritična negativna temperatura zraka za jabuke u početku cvatnje je -2,2°C, dok je u punoj cvatnji kritična temperatura -2°C. Međutim, postotak štete ovisi i o dužini trajanja negativnih temperatura.

Voćare upućujemo na pregled nasada radi utvrđivanja šteta, a za ublažavanje nastalih šteta preporučamo primjenu biljnih stimulatora s naglašenim sadržajem aminokiselina ili algi (Drin, PolyAmin, Megafol i dr.).Takvi pripravci potiču fotosintezu, rast i razvoj tkiva te tako jačaju otpornost biljaka.

Tablica 1. Minimalne temperature zraka zabilježene na agroklimatskim stanicama – Metos

Datum/sati ( h) Lipovec Lonjski Drnek Brezovica Šiljakovina Pisarovina
Minimalna temp. zraka (°C) Minimalna temp. zraka (°C) Minimalna temp. zraka (°C) Minimalna temp. zraka (°C) Minimalna temp. zraka (°C)
7.4.2021. 08:00:00 -3,44 -2,26 -4,3 -4,62 -5,35
7.4.2021. 07:00:00 -4,52 -5,39 -5,8 -5,72 -5,77
7.4.2021. 06:00:00 -4,27 -5,28 -6,2 -5,3 -5,62
7.4.2021. 05:00:00 -3,82 -4,57 -5,5 -4,96 -3,7
7.4.2021. 04:00:00 -3,65 -3,95 -5,2 -4,45 -3,98
7.4.2021. 03:00:00 -3,29 -4,01 -5,1 -3,71 -4,19
7.4.2021. 02:00:00 -3,12 -3,98 -5 -4,96 -3,35
7.4.2021. 01:00:00 -3,48 -3,35 -4,8 -4,4 -3,67
7.4.2021. 00:00:00 -2,78 -3,11 -4,6 -3,77 -3,51
6.4.2021. 23:00:00 -2,42 -2,22 -4 -3,72 -2,4
6.4.2021. 22:00:00 -1,33 -1,71 -3,5 -3,35 -2,2
6.4.2021. 21:00:00     -2,3 -1,36 -0,85
5.4.2021 08:00:00 -1,9 -0,48 -1,5   -2,74
5.4.2021 07:00:00 -3,46 -4,16 -3,8   -3,27
5.4.2021 06:00:00 -3,49 -3,95 -3,3   -3,17
5.4.2021 05:00:00 -3,55 -3,39 -3,5   -3,19
5.4.2021 04:00:00 -3,52 -3,18 -3,5   -2,14
5.4..2021 03:00:00 -3,2 -2,97 -3,1   -2,08
5.4.2021 02:00:00 -2,82 -2,79 -2,8   -2,21
5.4.2021 01:00:00 -2,71 -2,23 -2,5   -1,23
5.4.2021 00:00:00 -2,23 -1,73 -1,8    

 

 

 

Tablica 2. Minimalne temperature zraka zabilježene na agroklimatskim stanicama – Pinova

Datum/sati ( h) Lazina Čička Velika Gorica Horvati Ivanić

Grad

Plešivica Sesvete Sveti Ivan Zelina Vrbovec
Minimalna temp. zraka (°C) Minimalna temp. zraka (°C) Minimalna temp. zraka (°C) Minimalna temp. zraka (°C) Minimalna temp. zraka (°C) Minimalna temp. zraka (°C) Minimalna temp. zraka (°C) Minimalna temp. zraka (°C)
7.4.2021. 8:00:00 -4,1 -3,6 -5,8 -3,9 -4,2 -5,1 -4 -4,7
7.4.2021. 6:00:00 -3,8 -3,4 -5,7 -3,4 -3,9 -4,8 -4,5 -4,4
7.4.2021. 4:00:00 -3,5 -2,8 -5,3 -2,8 -4,3 -4,4 -2,8 -3,1
7.4.2021. 2:00:00 -3,9 -2,6 -4,6 -2,5 -3,6 -3,4 -2,8 -3,2
7.4.2021. 0:00:00 -4,1 -1,8 -3,4 -1,5 -3,6 -2,1 -2,1 -2,3
6.4.2021. 22:00:00 -4,6 -0,8 -2,2 -0,8 -2,8 -0,9 -1,6 -0,8
5.4.2021  8:00:00   -2,3 -1,7 -0,9   -1,1   -3,2
5.4.2021. 6:00:00 -5 -2,5 -1,5 -0,1   -0,3   -2,9
5.4.2021. 4:00:00 -4,6 -1,7 -0,8         -2,7
5.4.2021. 2:00:00 -2,9 -1           -1,8
5.4.2021. 0:00:00 -2,3             -1

 

Božena Dežđek, dipl. ing. zaštite bilja

e-mail: bozena.dezdjek@mps.hr