Obavijest proizvođačima ozimih žitarica

Poljoprivrednim proizvođačima preporučujemo da pregledaju površine pod ozimim žitaricama (pšenica i ječam) jer je primijećena pojava: mrežaste pjegavosti lista ječma (Pyrenophora teres), sive pjegavosti lista ječma (Rynchosporium secalis),  te smeđe pjegavosti lista pšenice (Septoria tritici). Pažnju usmjeriti na usjeve gustog sklopa u kojima se zbog mikroklimatskih uvjeta bolesti češće javljaju.

Fungicid koji imaju dozvolu za suzbijanje navedenih bolesti:   Amistar 250 EC, Priaxor EC,   Falcon forte,  Mirador 250SC, Zoxis 250SC,  Controlan,  Folicur EW 250,  Elatus plus, Ulysses, Tazer, Seguris Xtra i dr.

Sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača, a sve podatke o registriranim sredstvima za zaštitu bilja možete pronaći na stranicama  http://fis.mps.hr/trazilicaszb/

Ambalažu je potrebno zbrinuti na propisan način, a primijenjeno sredstvo za zaštitu upisati u evidenciju.

 

                                                                                                                      Vesna Bradić, dipl.inž.agr.

                                                                                                                      Vesna.Bradic@mps.hr

Pripremi za ispis