Obavijest poljoprivrednim proizvođačima voća

Na području Bjelovarsko- bilogorske županije prošlog dana zabilježene su snježne oborine. Tijekom noći na svim lokacijama na kojima imamo agrometeorološke stanice za praćenje meteoroloških podataka, zabilježene su temperature ispod 0 °C u trajanju od 8 i više sati.

Takve vremenske neprilike mogu dovesti do velikih šteta na  cvjetovima  ili cvjetnim pupovima, ovisno o voćnoj vrsti i samoj fenofazi. Kod većine voćnih vrsta u cvatnji temperature -2,2  čine štete više od 10 %, a ukoliko su niže i traju više sati štete mogu biti i znatno veće, tim više što se i slijedeće dvije noći također  predviđaju temperature ispod 0.

U tablici 1. su navedene najniže temperature na mjernim uređajima po pojedinim lokacijama.

Datum V.Zdenci V.Trnovitica Pavličani K.Iva Daruvar Bjelovar V.Trojstvo Orovac Čazma Grabovnica
                   
6-7.4 -2,99 -3,5 -2,66 -1,9 -3,5 -4,8 -3,1 -3,5 -2,5 -2,3

 

Upozorili smo proizvođače da se pripreme za najavljene mrazeve, dakle i slijedećih noći treba se boriti protiv niskih temperatura i po mogućnosti dodati biljkama neki od biostimulatora  da ublaže stresne situacije.

Za sada nisu zabilježene infekcije krastavosti jabuke ( Venturia inaequalis).

Preporuke za suzbijanje biljnih bolesti pratiti tijekom slijedećih dana.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i dozvolama prema Fitosanitarnom  informacijskom sustavu. Ambalažu SZB zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja i to prema : Pravilniku  o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida-NN 142/12 i Zakonu o održivoj uporabi pesticida-NN 14/14.

                                                                               Jadranka Berić  dipl .ing. zaštite bilja
E-mail: Jadranka.Beric@mps.hr