Obavijest voćarima

Upozoravamo voćare da temeljito  pregledaju  nasade jabuka i krušaka te sukladno fenofazi obave preventivne zaštite usmjerene na uzročnika krastavosti (Venturia inaequalis), s obzirom na najavu mogućih oborina i stvaranje uvjeta za infekcije.

Tijekom zadnjih dana bilježili smo vremenske uvjete viših temperatura koji su pokrenuli kretanje vegetacije. Stoga u voćnjacima s razvojnim stadijima pojave prvih listića i balona, preporučujemo uporabu organskih fungicida (Star 80 WP,Dithane DG neotec,Dithane M-45,Polyram DF,Manfil 75 WG,Ziram 76 WG,Chorus).

U nasadima s jačim napadom pepelnice (Podosphaera leucotricha) u protekloj vegetacijskoj sezoni, preporučujemo preventivnu uporabu pripravaka na osnovi sumpora ili pripravak Nimrod 25 EC (ne u cvatnji).

Ukoliko je prisutna prezimljujuća populacija jabučne krvave uši (Eriosoma lanigerum), prije cvatnje uporabite pripravak Closer.

Potrebno je pratiti pojavu savijača pupova te prema potrebi primjenitu insekticid (prije cvatnje) kao i izlazak crvenog voćnog pauka (Panonychus ulmi).

U nasadima krušaka potrebno je pratiti pojavu odlaganja jaja obične kruškine buhe (Cacopsylla pyri).

 

Sredstva na osnovi bakra  uz dodatak mineralnih ulja  još je moguće uporabiti u fazi otvaranja pupa i pojave prvih listića (unutrašnjost Županije).

 

Zaštitu provedite za mirna vremena , sukladno uputi proizvođača (podatci o SZB registriranim u RH  vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu dostupnom na web adresi:http//fis.mps.hr/tražilicaszb/.

Ambalažu pravilno zbrinite te popunite evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

 

                                                                                             mr.sci.Ivana Župić

                                                                               e-mail:Ivana.Zupic@mps.hr

Pripremi za ispis