Obavijest vlasnicima plantažnih nasada jabuka i krušaka

U proteklom razdoblju u dva smo navrata upućivali preporuke vlasnicima plantažnih nasada jabuka i krušaka o mogućim mjerama prvih usmjerenih zaštita od uzročnika bolesti i štetnih organizama 11. i 24. ožujka 2021.).

Nakon što smo u razdoblju 6.-24. ožujka o.g. bilježili neobično prohladno i suho vremensko razdoblje (prosječna mjesečna temperatura je na kraju tog razdoblja bila 0,5°C ispod očekivane vrijednosti, a pitom je mjesečno zabilježeno samo 27,3 % oborina), u razdoblju nakon 25. ožujka o.g. najviše dnevne temperature rastu na vrijednosti 19,5-24,5°C! Takve će se vrijednosti zadržati još naredna dva dana, nakon čega očekujemo promjenu s oborinama (2.4. 2021.) i naknadno nešto svježije dane! Jutra više nisu tako hladna, te u narednih sedam dana ne očekujemo negativne vrijednosti!

Još krajem druge dekade ovog mjeseca (19.3. 2021.) pronalazimo prve simptome pepelnice (Podosphaera leucotricha) koja se razvija iz zaraženih pupova jabuka, ali tek s porastom temperatura na vrijednosti >19°C (26.3. 2021.) vidljivo je formiranje infektivnih oidija (naročito na sorti Idared)!

 

Od početka 2021. godine zbroj prosječnih dnevnih temperatura iznad 0°C do jučerašnjeg dana iznosi 372,58 (41°C manje nego protekle godine)! U nasadima jabuka proteklih su dana vidljive cvjetne glavice u obliku “roza vrha” na središnjim generativnim pupovima!

U takvim je uvjetima moguće jače oslobađanje zimskih askospora uzročnika krastavosti jabuka i krušaka (Venturia) (uz raspon temperatura 10-17°C i oborine >15 mm moguće u kasnim popodnevnim satima 2.4. 2021.)!

Stoga vlasnike plantažnih nasada jabuka upozoravamo na praćenje najava mogućih oborina, te redovito provoditi preventivne mjere zaštite dopuštenim fungicidima (https://fis.mps.hr/trazilicaszb/) (najbolje dan ili dva prije najavljenih oborina)!

 

VAŽNO: sve poljoprivredne proizvođače upućujemo na redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede (mps.hr), svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji (https://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

U nasadima gdje se ranijih godina u jačoj mjeri pojavljivala bakterijska palež (Erwinia amyloflora), moguće je do razvojnog stadija “ružičastog pupa” koristiti smanjenu količinu bakarnih fungicida (0,03-0,06 %) (https://fis.mps.hr/trazilicaszb/). Višekratna primjene bakarnih fungicida u prvim mjerama usmjerene zaštite jabuka preporučujemo u nasadima gdje se ranijih sezona pojavljuju uzročnici bolesti Nectria, Monilinia, Colletotrichum i Neofabrea!

Budući se od kraja proteklog tjedna pojavljuju prvi simptomi pepelnice jabuka (Podosphaera leucotricha) iz zaraženih pupova, naročito na osjetljivim sortama (npr. Idared i Jonagold), u nasadima s jačim potencijalom bolesti preporučujemo redovite mjere suzbijanja ove bolesti primjenom dopuštenih pripravaka (https://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

 

Suzbijanje pepelnice u nasadima krušaka nije potrebno.

Također, protekla blaga zima 2020./21. je pogodovala brojnijem prezimljenju i početnom razvoju više štetnih organizama životinjskog podrijetla: lisnih uši (Aphidae  – Dysaphis spp.), gusjenica savijača pupova i listova (Hedya nubiferana, Spilonota ocellana), jabučne krvave uši (Eriosoma lanigerum),  jabučnog cvjetojeda (Anthonomus pommorum) i kalifornijske štitaste uši (Quadraspidiotus perniciosus).

Vlasnici nasada jabuka i krušaka prema utvrđenim kritičnim brojevima (vidi Tablicu 1. u preporuci od 24.3. 2021.), te iskustvima o pojavi nametnika iz prethodne sezone,  moraju voditi računa o mogućem usmjerenom suzbijanju štitasti i lisnih uši, jabučne krvave uši, te štetnih gusjenica savijača pupova prije početka cvatnje jabuka dopuštenim insekticidima za tu namjenu (https://fis.mps.hr/trazilicaszb/)!

 

Pri sumnjama na pojavu karantenske kalifornijske štitaste uši postupiti sukladno “Pravilniku o mjerama za sprječavanje širenja i suzbijanja kalifornijske štitaste uši – Quadraspidiotus perniciosus Comst.” (NN 17/09) od 27. siječnja 2009. godine.

 

Usmjereno kemijsko suzbijanje štetnika u nasadima jabuka i krušaka važno provesti prije početka cvatnje, što je važno i radi zaštite oprašivača (domaće pčele)! Pravilnikom o uputama kojih su se obavezni pridržavati korisnici sredstava za zaštitu bilja te uvjetima kojima moraju udovoljavati (NN 135/08, 73/10) u Člancima 6. i 7. propisane su mjere za zaštitu pčela.

Neke skupine insekticida (npr. sintetski piretroidi) ograničene su u integriranoj zaštiti bilja na najviše jednu primjenu tijekom sezone, a sukladno novom Zakonu o održivoj uporabi pesticida (NN14/14) i Pravilniku o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (NN 142/12) svi poljoprivrednici od početka 2016. moraju na svojim površinama provoditi načela integrirane zaštite bilja!

Dodatna zaštita pčela: Moguću primjenu insekticida prije cvatnje voćaka ograničiti na doba dana kada pčele ne lete, a prije aplikacije pokositi cvatući podrast (npr. mrtva kopriva, maslačak)!

 

VAŽNO: Dana 29.3. 2021. zabilježili smo u središnjem Međimurja prve ulove breskvina savijača na feromonske klopke! Otvaranjem prvih cvjetova šljiva i jabuka isto očekujemo s prvom pojavom leptira šljivinog i jabučnog savijača (Cydia funebrana, Cydia pomonella) Stoga obavještavamo vlasnike plantažnih nasada jabuka, krušaka bresaka, nektarina i šljiva, korisnike potpora za IAKS mjere iz Programa ruralnog razvoja (M10 “Poljoprivreda, okoliš i klimatske promjene”) tip operacije “Korištenje feromonskih, vizualnih i hranidbenih klopki” da u svoje nasade postave feromonske klopke i/ili obojene ljepljive ploče (npr. bijele ploče u nasade šljive) za praćenje populacije štetnih organizama!

Također, početkom cvatnje jabuka potrebno je postaviti metodu konfuzije (zbunjivanja) jabučnog savijača (Cydia pomonella), što je obveza korisnicima IAKS potpora Programa ruralnog razvoja (“Poljoprivreda, okoliš i klimatske promjene”) tip operacije “Metoda konfuzije štetnika u višegodišnjim nasadima“!

 

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.

milorad.subic@mps.hr