Obavijest ratarima

Usjevi ozimih žitrica nalaze se u fazi busanja. Njihovim pregledom ustanovljena je prisutnost određenih vrsta korova u fazi kotiledona.

Korovi najveće štete nanose žitaricama od početka feno faze busanja pa do kraja busanja, odnosno početka vlatanja. Preporuka je pregledati usjeve i po potrebi izvršiti zaštitu ozimih žitarica od korova. Izabrati herbicid ovisno o vrsti žitarice, vrsti korova, te fenofazi razvoja žitarice.

U rano proljetnom periodu moguće je izvršiti zaštitu primjenom slijedećih herbicida: Alister New, Hussar OD, Sekator OD Tornado Forte, Tolurex 50 SC, Axial 50 EC, Granstar 75 DF, Nuance, Toscana, Trimur, Trailer, Grodyl, Biathlon 4 D, Accurate200 WG, Lancelot 450 WG, Pallas 75 WG, Deherban A Extra, Dicopur Top464 SL, Starane 250, Pluss, Tomigan 250 EC, Fluxyr 200 EC, Patrol 200, Starline i dr.

Najbolji učinak u suzbijanju korova postiže se kad su travni korovi u fazi 1-3 lista, a širokolisni u fazi 2-6 listova.

 

Nije preporučljiva primjena herbicida pri niskim temperaturama (primjena iznad 5 ⁰C) te u usjevima koji nisu u dobroj kondiciji.

Pripravke primijeniti prema uputama koja se dobiju prilikom kupnje sredstva za zaštitu bilja, a pri primjeni sredstva koristiti zaštitnu odjeću.

Podaci o registriranim SZB u RH vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/ .

Primjenu sredstava za zaštitu bilja treba unijeti u Evidenciju korištenja sredstava za zaštitu bilja, a njihovu ambalažu zbrinuti prema zakonskoj regulativi.

 

 

Martina Orešković, dipl. inž. agr.

E-mail: Martina.Oreskovic@mps.hr