Obavijest proizvođačima uljane repice

S obzirom na najavljeno zatopljenje, preporuča se pregled površina zasijanih uljanom repicom, kako bi se pravovremeno uočila pojava repičinog sjajnika.

Repičin sjajnik je kukac veličine 2-2.5 mm, tamno plave boje i metalnog sjaja, i kao takav lako prepoznatljiv.

Ako se uoči pojava do jednog sjajnika po terminalnom pupu, treba provesti tretiranje jednim od insekticida: DIREKT, CYTRIN MAX, SUMIALFA 5 FL, KARATE ZEON.

Obavezno primijeniti SZB prema uputi priloženoj uz sredstvo, redovito vodit evidenciju o uporabi sredstava za zaštitu bilja, i praznu ambalažu zbrinuti na propisan način.

 

                                                                                    Marija Kuprešak, dipl. ing. agr.

email: marija.kupresak@mps.hr

Pripremi za ispis