Obavijest voćari-koštičavo voće

U koštičavom voću u fenofazi  cvatnje pratiti vremenske prilike te po  potrebi mogućih najavljenih oborina primijeniti jedan od pripravaka za zaštitu protiv monilije:

Signum-dozvola u koštičavom voću – 3 puta u sezoni,

Nativo 75 WG- trešnja, šljiva, marelica, nektarina, breskva – 3 puta u sezoni,

Teldor SC 500- trešnja- 3 tretiranja u vegetaciji, šljiva 3-tretiranja u sezoni, breskva 2 dozvoljena tretiranja u vegetacijskoj sezoni.

Switch 62,5 WG-marelica, trešnja, šljiva, breskva, nektarina-2 tretiranja u vegetaciji

Chorus 50WG-breskva, nektarina, marelica, šljiva, trešnja, višnja- 2 tretiranja u vegetacijskoj sezoni

Prije upotrebe bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja potrebno je detaljno pročitati pisanu preporuku proizvođača koja se dobije prilikom kupovine u poljoprivrednim apotekama i postupiti u skladu s njom. Obratiti pozornost na – fazu razvoja , količinu vode, koncentraciju sredstva za zaštitu bilja i vremenske prilike.

Napominjemo da je potrebno voditi evidenciju o uporabi sredstava za zaštitu bilja u usjevima i nasadima te da svakako poljoprivrednici ne zaborave na ovu svoju obavezu kao i zbrinjavanje ambalažnog otpada.

Ukoliko strojevi za primjenu sredstava za zaštitu bilja nisu atestirani potrebno je to učiniti jer je propisani zakonski rok već prošao (od 26.11.2016).

Kod primjene  i pripreme preparata koristiti propisanu zaštitnu opremu.

Sve nejasnoće i dodatne informacije kao i sredstva za zaštitu bilja koja još imaju dozvolu za ovu namjenu proizvođači mogu provjeriti u Fitosanitarnom informacijskom sustavu ( www.mps.hr ).

Mira Živković,dipl.inž.

Mira.Zivkovic@mps.hr

Pripremi za ispis