Obavijest poljoprivrednim proizvođačima oraha i lijeske

U nasadima lijeske nalazimo fazu otvaranja lisnih pupova, tako da je moguće provesti tretiranja protiv nekih gljivičnih i bakterijskih bolesti . Pripravci sa dozvolama za te namjene navedeni su u tablici  1 i imaju registracije u ekološkoj proizvodnji i zaštiti.

Tablica 1.

Aktivna tvar Naziv pripravka Vrsta/Bolesti
 

 

Bakreni spojevi

Bordoška juha

Bordoška juha caffaro 20 WP

 

 

 

 

 

Bordoška juha manica

lijeska/trulež ploda-svibanj,lipanj

bakterijoze-jesen i kasna zima

voćke/dezinfekcija rana

 

voćke/upala kore

 

Bakreni hidroksid

 

Champion WG 50

bakterijske i gljivične bolesti (osim pepelnice)
Bakreni spojevi

Bakreni oksiklorid

Cuprablau- Z*

Cuprablau Z 35 WG

 

 

 

Neoram WG

Rame caffaro 35 WP*

bakterijska pjegavost

bakterijski rak, bakteriska pjegavost,poligonalna pjegavost

rak kore

voćke upala kore

Bakreni hidroksid

Bakreni oksiklorid

 

Arione SC

lisne pjegavosti, rak, bakterioze
 

Sumpor

 

Cosavet DF

 

pepelnica

Sumpor Chromosul 80

Kumulus DF

Microthiol special disperss

 

pepelnica i lijeskova grinja

 *Krajnji rok za primjenu zaliha           1.7.2021.

Priliko pregleda nasad obratiti pozornost na moguću pojavu p štitastih ušiju. Ovi štetnici se obično javljaju  na pojedinačnim stablima, tako da je moguće obilježiti zaražena stabla i u slučaju slabijeg napada  mehanički odstraniti ove štetne vrste ili tretirati samo zaražena stabla. U slučaju jače pojave može se  provesti tretiranje: Mineralnim svijetlim uljem ili Bijelim uljem ( dozvola i u ekološkoj zaštiti)

U nekim nasadima već prije dva tjedna uočeni su simptomi  lijeskove grinje (Phytoptus avellanae)  .Napad se lako uočava jer su napadnuti pupovi okrugliji i deformirani .U fazi bubrenja i otvaranja pupa može se koristiti pripravak na bazi sumpora .

 Voditi računa da se pripravci na bazi sumpora ne miješaju sa mineralnim uljem .

Pregledom nasada oraha utvrđeno je da još nije n došlo do kretanja vegetacije , tako da je moguće provesti  tretiranje radi preventivnog suzbijanja nekih gljivičnih bolesti , raka kore te bakterijoza, upale kore.

Od bakrenih pripravaka dozvolu  za primjenu u nasadima oraha imaju slijedeći pripravci:  Bordoška juha caffaro 20 WP, Bordoška juha manica, Rame caffaro*, Champion WG 50, Cuprablau- Z*, Cuprablau 35 Z WP, Neoram WG, Arione SC ( dozvole  i u ekološkoj zaštiti).

*Krajnji rok za prodaju zaliha 1.7.2020. , a  za primjenu zaliha 1.7.2021.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i dozvolama prema Fitosanitarnom  informacijskom sustavu. Ambalažu SZB zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja i to prema : Pravilniku  o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida-NN 142/12 i Zakonu o održivoj uporabi pesticida-NN 14/14.

                                                                               Jadranka Berić  dipl .ing. zaštite bilja
E-mail: Jadranka.Beric@mps.hr