Obavijest voćarima

U fazi otvaranja pupova moguće su infekcije uzročnicima krastavosti jabuke i kruške (Venturia inaequalis ), stoga je prije kiše koja je najavljena za ovaj vikend potrebno provesti zaštitu jednim od pripravaka na bazi bakra ( Nordox 75, Neoram WG, Cuprocaffaro 50 WP,  Champion flow SC, Cuprablau Z 35 WG, Bordoška juha caffaro 20 WP, Bordoška juha 20 WP – Manica, Coper key flow, Cupra i dr.)

Za suzbijanje pepelnice jabuke ( Podosphaera leucotricha) pripravku na bazi bakra potrebno je dodati jedan od pripravaka na bazi sumpora.

U nasadima krušaka potrebno je pratiti pojavu odraslih oblika kruškine buhe ( Pyilla pyri) i u vrijeme kad počnu odlagati jaja, potrebno je provesti njihovo suzbijanje. Veći broj pripravaka registriran je za tu namjenu, što se može provjeriti na web adresi: https://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Pripravke koristite isključivo prema uputstvima proizvođača te sukladno FIS bazi Ministarstva poljoprivrede.

 

                                                                                            Sanja Gregurić, dipl.ing.agr.

                                                                                      E-mail: Sanja.Greguric@mps.hr