Obavijest voćarima

Pozivamo i  savjetujemo proizvođače jezgričavog voća, intenzivnih nasada jabuka i krušaka da izvrše zimsko prskanje voćaka jer se voćne vrste nalaze u fazi B, – bubrenja pupova, stoga savjetujemo izvršiti zaštitu protiv bakterijskog paleža (Erwinia amylovora) i čađave krastavosti (Venturia inaequalis).

Za zimsko ili „plavo prskanje „ primijenite jedan  od  pripravaka na bazi bakra: Bordoška juha Caffaro 20 WP, Bordoška juha  20 WP Manica, Nordox 75 WG, Champion, Neoram WG, Cuprablau Z 35 WG ili gotovu  kombinaciju bakrenog preparata i mineralnog ulja: Modro ulje.

Zimsko ili tzv “Plavo prskanje” obaviti po mirnom vremenu i sa svih strana oprskati kako krošnje tako i debla voćaka i utrošiti što više škropiva.

Povećanjem temperature moguća je pojava jabučnog cvjetara( Anthonomus pomorum). Najčešće su ugroženi  voćnjaci jabuka uz rubove šuma, kritičnim brojem se smatra 20-30 jedinki metodom otresanja  100 izboja.

U  nasadima  oraha preporučujemo provesti zimsko tretiranje radi preventivnog suzbijanja uzročnika gljivičnih bolesti, raka kore te bakterijoza. U nasadima lijeske završila je cvatnja  preporučujemo  provesti tretiranja protiv uzročnika gljivičnih i bakterijskih bolesti. Pripravci na bazi bakra imaju dozvolu: Bordoška juha Caffaro 20 WP, Champion WG 50, Cprablau 35 Z WP, Neoram WG, Arione.

Protiv ljeskove grinje koja pravi štete u fazi bubrenja pupova primijeniti Microthiol Special Disperss u gornjim dozama.

Proizvođačima jagoda savjetujemo da nakon čišćenja zaraženog i osušenog lišća izvrše zaštitu bakrenim pripravcima protiv  bakterijske pjegavosti (Xantomonas fragariae)crvene pjegavosti lista (Marssonina fragariae). Primijeniti Nordox 75   WG.

 Upozoravamo proizvođače marelica da su marelice u fazi cvatnje te da kišno vrijeme utječe na širenje  zaraze uzročnika -gljive sušenja cvjetova, grančica i grana (Monilia laxa),  ulaskom patogena kroz njušku tučka.

Primijeniti jednim  od pripravaka: Difcor , Chorus 50 WG, Signum, Indar 5 EW, Nativo 75 WG , Switch 62,5 WG,  Teldor SC 500.

 Nasadi bresaka i nektarina  koje  ulaze  u fazu balona  i početka cvatnje  te bi prije  oborina trebalo izvršiti zaštitu od uzročnika sušenja grančica i grana monilija (Monilia laxa) i  upotrijebiti jedan od fungicida: Chorus 50 WG, Luna experience, Teldor SC 500, Switch 62,5, Signum, Nativo 75WG, Indar 5 EW.

 VAŽNA NAPOMENA: Poljoprivredne proizvođače upućujemo redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede (mps.hr), svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji(http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

Korisnici sredstava za zaštitu bilja trebaju voditi evidenciju o izvršenim tretiranjima.

 

Đurđica Kšenek, dipl. ing, agr.

E-mail: Durdica.Ksenek@savjetodavna.hr