Obavijest vinogradarima

Za prvu ovogodišnju zaštitu vinograda za suzbijanje crne pjegavosti rozgve (Phomopsis viticola) te kad vinova loza uđe u fazu bubrenja pupa preporuča se upotreba pripravaka na bazi bakra: NORDOX 75 WG, CUPRABLAU Z-35, CUPRABLAU Z (sredstvu je istekla registracija, krajnji rok za primjenu zaliha je 01.07.2021.)

Za suzbijanje pepelnice (Erysiphe necator) dozvolu imaju navedeni preparati: COSAVET DF, CHROMOSUL 80, SULGRAN, KALINOSUL 80 WG, KOSSAN WG, SUMPOR SC-80, BRIMFLO, THIOVIT JET koji se mogu dodati gore navedenim bakrenim preparatima.

Za suzbijanje lozinih grinja, uzročnika akarinoze (Calepitrimerus vitis) i erinoze (Eriophyes vitis) koje rade štete već u pupu preporuča se primjena navedenih sumpornih pripravaka u pojačanoj koncentraciji 3 – 5%. Za dobro djelovanje potrebna je temperatura zraka iznad 15ᴼC te je potrebno koristiti 200-250 litara vode/ha, metodom prskanja.

Zaštitu je potrebno obaviti tijekom mirnog vremena prije najavljenih oborina. Vrlo je važno da preventivna zaštita bude obavljena jedan ili dva dana prije kiše.

Pripravke koristite prema uputama proizvođača ili prema Fitosanitarnom informacijskom sustavu http://fis.mps.hr/trazilicaszb/. Ambalažu je potrebno propisno zbrinuti uz obavezno vođene evidencije o provedenoj zaštiti.

 

 

Zrinka Večerić, mag.ing.fitomedicine

Zrinka.veceric@mps.hr

Pripremi za ispis