Obavijest proizvođačima ozime pšenice i ječma

Zbog neobično toplog razdoblja u zadnjoj dekadi protekle veljače o.g. prije dva tjedna (01.3.) upućena je obavijest proizvođačima ozimih žitarica o potrebama prihrane usjeva krajem zime i mjerama suzbijanja korova na parcelama gdje to proizvođači nisu proveli već u ranim stadijima nakon nicanja usjeva – npr. tijekom jeseni 2020. godine! U prvom smo dijelu protekle zime 2020./21. bilježili vrlo povoljne uvjete za početni razvoj uzročnika bolesti, ali od počeka kalendarske 2021. ukupno zabilježene oborine su ispod očekivanih prosjeka (-27,1 %) (vidi Tablicu 1. i Tablicu 2.)!

Tablica 1. Prosječne mjesečne temperature i oborine tijekom proteklog zimskog razdoblja 2020./2021. godine u središnjem dijelu Međimurja:

Razdoblje i izmjerene vrijednosti studeni 2020. prosinac 2020. siječanj 2021. veljača 2021.
Temp. °C Oborine

mm

Temp. °C Oborine mm Temp. °C Oborine mm Temp. °C Oborine mm
2020./2021. 5,1°C 25,8 2,7°C 103,8 2,1°C 32,0 3,6°C 27,2
*Prosjek 4,2°C 72,7 0,9°C 53,9 0,1°C 30,6 0,7°C 43,3
Razlika (±) +0,9°C -46,9 +1,8°C +49,9 +2,0°C +1,4 +2,9°C -16,1

*višegodišnji očekivani prosjek u okolici Čakovca!

Iznadprosječne oborine bilježili smo u listopadu i prosincu protekle 2020., kada je u  središnjem je dijelu Županije palo čak 92,5 mm više oborina više od očekivanog prosjeka (vidi Tablicu 1.)! U istom je razdoblju bilo iznadprosječno toplo, pa su usjevi ozimih žitarica posijani u optimalnim rokovima već krajem zime (npr. krajem siječnja 2021.) pokazivali simptome nedostatka hranjiva i paleži vršnog lišća zbog hladnih zimskih sjevernih vjetrova! Usjevi posijani u zakašnjelim rokovima krajem 2020. sezone slabije su kondicije, a na nekim poljima busanje nije završilo!

Ipak, na većini površina nakon prve prihrane obavljene krajem veljače, odnosno u danima prije zabilježenih oborina 12.-14. ožujka 2021. (vidi Tablicu 2.) kondicija i zdravstveno stanje ozimih žitarica se značajno popravlja.

Tablica 2. Vremenski uvjeti zabilježeni tijekom protekle veljače i prve polovice mjeseca ožujka 2021. na lokalitetima uz riječne doline:

Lokalitet veljača 2021. *ožujak 2021.
temp.°C mm rvz % vlaženje temp.°C mm rvz % vlaženje
M.Središće 3,6 27,2 84,2 13.365 4,8 14,8 73,6 3.035
Novakovec 3,5 35,6 83,2 10.840 4,3 11,2 73,9 2.645
Kotoriba 3,7 39,2 80,0 12.315 4,6 10,4 68,0 1.820
D.Dubrava 4,1 29,4 83,8 8.835 4,8 10,2 71,3 3.520

*dani 1.-15.3. 2021. (do 6.00 sati ujutro); vlaženje je izraženo u minutama!

VAŽNO: U proteklih smo šest sezona, ovisno o količini i rasporedu oborina, bilježili vrlo različiti intenzitet pojave različitih uzročnika bolesti ozimih žitarica (npr. Septoria, Puccinia, Rynchosporium, Pyrenophora). Vrlo jake epifitocije bolesti smo zabilježili tijekom 2014., 2018. i 2019. sezone, dok je naprotiv u 2015., 2017. i 2020. štetnost od uzročnika bolesti ozimih žitarica bila značajno manja! Stoga je ovisno o količini i rasporedu oborina, te osjetljivosti sorata, u proteklih pet sezona bilo potrebno aplicirati 1-3 usmjerene zaštite ozimih žitarica radi suzbijanja uzročnika bolesti.

Tijekom narednih dana očekujemo nekoliko prohladnih jutra, vjetar različite jačine i uglavnom sjevernog smjera danju, te moguće oborine tijekom narednog vikenda (20.-21..3. 2021.) uz nešto svježije dnevne temperature u rasponu 8°-10°C, a proizvođačima ozimih žitarica u narednih danima preporučujemo pregledavati zdravstveno stanje usjeva, te planirati u narednom razdoblju primjenu jednog od dopuštenih fungicida za tzv. rano proljetno “kemijsko čišćenje” od uzročnika biljnih bolesti!

Na sortama ozime pšenice domaćih Bc i Os selekcija (npr. Anica, Bubnjar, Darija, El Nino, Kraljica, Mandica, Lorena, Ljepotica, Olimpia, Opsesija, Silvija, TataMata, Vulkan i dr.) u pravilu krajem zime – početkom proljeća pronalazimo znakove smeđe pjegavosti (Septoria), ali je moguća i prva pojava žute hrđe (Puccinia) (naročito uz lokalitete blizu riječnih dolina Mure i Drave gdje se duže zadržava vlaga od rose i/ili magle). Na sortama pšenice stranih selekcija (npr. Apache, Antigua, Atlon, Basmati, Bologna, Calisol, Gaudio, Gabrio, Grandior, Farineli, Falado, Forcali, Energo, Macaron, Lenox, Ludwig, Sofru,, Sofolk, Soisson, Tenor, Viriato i dr.) krajem zime – početkom proljeća pronalazimo u pravilu pronalazimo prve znakove žuto-smeđe pjegavosti (Pyrenophora tritici-repentis). Jača pojava bolesti je prema iskustvima iz ranijih sezona očitana na poljima koja su zasijana u ranijim rokovima sjetve (još ovisi o plodoredu i (ne)korištenju “farmerskog” sjemena)!

U našoj zemlji na tržištu imamo više desetaka dovoljno učinkovitih fungicida (na osnovi 20-ak djelatnih tvari) za suzbijanje važnijih bolesti ozime pšenica npr. hrđe (Puccinia), pepelnica (Erysiphe), smeđa pjegavost (Septoria) i palež klasića (Fusarium), dok je protiv žuto-smeđe pjegavosti (Pyrenophora tritici-repentis) broj učinkovitih djelatnih tvari ograničen (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/). Moguće je početkom proljeća koristiti niže propisane količine kemijskih pripravaka, a mjere zaštite početi provoditi nakon prvih simptoma bolesti i/ili prije najave većeg broja kišovitih dana!

Iskustva iz ranijih sezona pokazuju da vlažni (kišoviti) meteorološki uvjeti tijekom ožujka, travnja i mjeseca svibnja omogućuju snažniju epidemiju bolesti lista, vlati i klasa ozimog ječma i pšenice, pa na netretiranim parcelama očekujemo gubitak uroda 35-60 ili čak i više %. Primjerice, žuta hrđa (Puccinia striiformis) je tijekom 2014. sezone na nezaštićenim, a osjetljivim sortama ozime pšenice, umanjila prinos do 70 %!

VAŽNO: sve poljoprivredne proizvođače upućujemo na redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede (mps.hr), svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

 

 

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.

milorad.subic@mps.hr

Pripremi za ispis