Obavijest proizvođačima bresaka i nektarina

Prognostičari od  petka  najavljuju duži kišni period uz temperaturu zraka od 4 do 13°C, te koštičavom voću prijete primarne infekcije uzročnicima biljnih bolesti.

Agroklimatske stanice postavljene na križevačkom području zabilježile su 5. ožujka uvjete za infekciju uzročnikom kovrčavosti lista breskve i nektarine (Taphrina deformans) dok agroklimatske stanice na koprivničkom i đurđevačkom području nisu zabilježile uvjete za infekciju.

Breskve i nektarine se ovisno o lokaciji i sorti nalaze se u razvojnom stadiju od nabubrenih pupova do pojave zelenog vrška pa tijekom kišovitih dana postoji opasnost od novih infekcija uzročnikom kovrčavosti lista. Optimalna temperatura za infekciju je u rasponu od 10-20°C, no uz dovoljnu dugo razdoblje vlaženja biljnih organa infekcija je moguća i pri temperaturi koju očekujemo u narednim danima.

Za preventivnu zaštitu od kovrčavosti lista breskve na početku vegetacije u Hrvatskoj su dozvoljeni Chromodin S-65, Syllit 544 SC, Nativo 75 WG, Ziram 76 WG, Scab 480 SC, Difcor i Argo. Kovrčavost lista se može spriječiti samo kvalitetnom preventivnom zaštitom dan ili dva prije najavljene kiše.

Pripravci Nativo 75 WG, Syllit 544 SC i Scab 480 SC dozvoljeni su i za zaštitu od kovrčavosti lista na nektarini.

 Na koštičavom voću koje je još uvijek u fazi nabubrenih pupova moguće je za zaštitu koristiti neki od pripravaka na osnovi bakra iz prethodne preporuke.

 Prilikom odabira sredstva za zaštitu bilja vodite računa o tome je li njegova primjena dozvoljena na kulturi koju tretirate!

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom.

 Primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida, za aplikaciju se smiju koristiti samo pregledani uređaji za primjenu pesticida.  Ambalažu sredstava za zaštitu bilja potrebno je zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

mr.sc. Željkica Oštrkapa-Međurečan

E-mail: zeljkica.medurecan@mps.hr