Obavijest proizvođačima ozimih žitarica

Obilaskom usjeva ozimih žitarica utvrđen je intezivni porast korova( mišjakinja, mrtva kopriva, kamilica, slakoperka, mišji repak i dr.).

Poljoprivredni proizvođači koji nisu obavili jesenski tretman herbicidima a čiji se usjevi nalaze u fazi busanja trebali bi u narednom povoljnijem vremenskom razdoblju izvršiti tretman.

Neki od herbicida  koje mogu koristiti do završetka stadija busanja / do 2 koljenca : Alister New (pšenica), Biathlon 4 D (pšenica, ječam, pšenoraž, zob,  raž, pir), Tornado Forte ( pšenica, ječam, pšenoraž), Tolurex 50 EC (pšenica, ječam), Pallas 75 WG (pšenica, raž, pšenoraž),Lector Delta (pšenica, ječam raž, pšenoraž), Lancelot 450 WG (pšenica, ječam, zob),  Axial 50 EC( pšenica, ječam), Foxtrot (pšenica, ječam) i dr.

Kod primjene treba voditi računa da travnati korovi ne bi trebali preći fazu od 1-3 lista , a kod širokolisnih korova fazu 2-4 razvijena lista.

Prestankom oborina i porastom temperatura nastaju uvjeti za razvoj i širenje bolesti pa treba redovito pregledavati usjeve i prema potrebi provesti prvi tretman protiv bolesti nekim od registriranih fungicida.

Sredstva za zaštitu bilja potrebno je koristiti sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom Ministarstva poljoprivrede(FIS baza). Obavezno voditi evidenciju o provedenom tretiranju, a praznu ambalažu od sredstava za zaštitu bilja zbrinuti na propisani način.

Sanja Vuković dipl.ing.agr.
sanja.vukovic@mps.hr