Obavijest proizvođačima uljane repice

Obavještavamo proizvođače uljane repice da smo pregledom parcela uočili pojavu male (Ceutorhynhus pallidactylus) i velike pipe (Ceutorhynus napi). Na pregledanim parcelama nismo prebrojali kritične brojeve ovog štetnika.

Ipak upozoravamo proizvođače uljane repice da pregledaju usjeve i ako pronađu kritičan  broj pipa  a to je:

MALA REPIČINA PIPA 1 PIPA /40 BILJAKA

VELIKA REPIČINA PIPA 1 PIPA /5 BILJAKA

da izvrše tretiranje jednim od insekticida: DECIS 2,5, SUMIALFA 5 FL,CYTRIN MAX i dr.

Također je još moguće napraviti zaštitu od korova ako je potrebno, za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova primijeniti jedan od herbicida: Lontrel 300, Lontrel 72. Za zaštitu od jednogodišnjih i višegodišnjih travnih korova primijeniti jedan od herbicida: Leopard 5 c, Fusilade forte.

Važno: upotrijebljeno sredstvo za zaštitu bilja koristiti sukladno etiketi priloženoj uz sredstvo, ambalažu zbrinuti na propisan način,, voditi evidenciju o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

Marijana Milušić dipl.ing.

Marijana.Milusic@mps.hr

Pripremi za ispis