Obavijest proizvođačima koštićavog voća

Pojoprivrednim proizvođačima koštićavih voćnih vrsta( breskve, marelice, nektarine, višnje, trešnje, šljive)  preporučujemo da pregledaju svoje nasade. Za koštićave vrste voćaka koje se nalaze u fenofazi bubrenja pupova, potrebno je obaviti prvo preventivno tretiranje, sa jednim od pripravaka na osnovi bakra koja su dozvoljena u koštićavim voćnim vrstama u fazi mirovanja i bubrenja pupova.  Bordoška juha Caffaro 20 WP,  Champion flow SC,  Cuprablau Z , Nordox 75 WG, Neoram WG i dr.

Ovim tretiranjem obavlja se zaštita protiv kovrčavosti lista breskve ( Taphrina deformans), šupljikavosti lista koštićavog voća ( Stigmina carpophila), paleži cvijeta i grančica ( Monilinia spp.), rogača šljive ( Taphrina pruni), bakterijskog raka koštićavog voća.

Potrebno je izvršiti i pregled na prisustvo štitastih ušiju, jaja crvenog voćnog pauka, jaja lisnih ušiju, te utvrditi njihov kritični broj. Tada se pripravcima na osnovi bakra mogu dodavati mineralna ulja ( Bijelo ulje, Mineralno svijetlo ulje) ili se mogu koristiti gotove kombinacije.

Preporučene pripravke potrebno je primijeniti prema uputama proizvođača. Svako tretiranje je potrebno evidentirati i ambalažu je potrebno zbrinuti na zakonom propisan način.

Podatke o sredstvima registriranim za ovu namjenu, možete pronaći na web stranici Ministarstva poljoprivrede u FIS bazi, putem Internet tražilice http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

 

                                                                                 Zrinka Krpan-Buić, dipl ing.agr.

                                                                               E-mail: zrinka.krpan-buic@mps.hr

Pripremi za ispis