Obavijest proizvođačima bobičastog voća

U nasadima bobičastog voća (malina, kupina, ribiz, borovnica…) zbog naglog porasta temperatura došlo je do kretanja vegetacije, stoga i potrebe za prvom zaštitom.

Međutim, prije obavljanja prve zaštite potrebno je napraviti rezidbu, odstraniti sve zaražene izbojke, iznijeti iz nasadi i spaliti. Rezidbom zaraženih izbojaka znatno se smanjuje širenje bolesti i štetnika.

Nakon rezidbe, potrebno je provesti prvu ovogodišnju zaštitu nasada od najvažnijih bolesti koje uzrokuju sušenje izbojaka jednim od pripravaka na bazi bakra.

U Hrvatskoj je za tu namjenu na bobičastom voću dozvoljen pripravak Nordox 75 WG. U nasadima maline i kupine dozvoljen je i pripravak Cuprablau Z 35.

Prskanje treba obaviti uz povećani utrošak škropiva po mirnom vremenu, pri dnevnim temperaturama višim od 5 °C.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom. Podaci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su putem internetske tražilice na sljedećoj adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/

Primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida, za aplikaciju se smiju koristiti samo pregledani uređaji za primjenu pesticida. Ambalažu sredstava za zaštitu bilja potrebno je zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

 

Božena Dežđek, dipl. ing. zaštite bilja

e-mail: bozena.dezdjek@mps.hr