OBAVIJEST VOĆARIMA

Posljednjih pet dana bilježimo maksimalne temperature zraka u vrijednostima između 11 i 16°C, što pogoduje razvoju pupova koštićavog voća, ponajprije na breskvi i nektarini. U fazi nabubrenih pupova koštičavog voća, a prije otvaranja pupova, za  zaštitu se mogu koristiti pripravci na osnovi bakra. Primjenom pripravaka na bazi bakra preventivno se suzbijaju bolesti koštičavog voća: kovrčavosti lista breskve i nektarine (Taphrina deformans), šupljikavost lista (Sigmina carpophila), palež cvijeta i grančica (Monilinia spp.), rogač šljive (Taphrina pruni) i dr.

Povoljni uvjeti za razvoj kovrčavosti lista breskve su temperature zraka od 5 do 18°C te kišovito vrijeme, praćeno visokom relativnom vlagom zraka. Zaštitu je poželjno obaviti prije najavljenih oborina.

Zbog suzbijanja štitastih uši, jaja lisnih ušiju i crvenog voćnog pauka, pripravcima na bazi bakra mogu se dodati mineralna ulja.

 U fenofazi bubrenje pupa moguća je primjena kombinacija kombinacija bakrenih pripravaka i mineralnih ulja.

 Tretiranje je potrebno provesti za mirna vremena pri dnevnim temperaturama zraka većim od 5˚C, a pri aplikaciji utrošiti što više škropiva. Tretiranje ovim pripravcima mora biti obavljeno najkasnije u fenofazi nabubrenih pupova, a svakako prije nego se pupovi otvore.

Pripravke za zaštitu bilja upotrijebiti prema uputi proizvođača, a praznu je ambalažu potrebno zbrinuti na propisani način.

Podaci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su putem internetske tražilice na sljedećoj  adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/

 

                                                         Suzana Slovic, dipl.ing.               

                                                                     E-mail: Suzana.Slovic@mps.hr