Obavijest proizvođačima jagoda

Nakon odstranjivanja ostataka lišća od prethodne sezone i provedenog čišćenja u nasadima jagoda preporučujemo primjenu fungicida na osnovi bakra. Dopuštenje za primjenu u nasadima jagoda imaju pripravci: Neoram WG, Nordox 75 WG ili Cuprablau–Z. Pripravku Cuprablau-Z ukinuta je registracija, a dopuštenje za primjenu zaliha ima do 1.7.2021. godine.

Navedeni pripravci imaju djelovanje na uzročnike pjegavosti lista.

U nasadima jagoda u tunelima i plastenicima predlažemo postavljanje plavih ljepljivih ploča za praćenje populacije tripsa.

Pripravke za zaštitu bilja upotrijebiti prema uputi proizvođača, a praznu je ambalažu potrebno zbrinuti na propisani način.

Podaci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su putem web tražilice na sljedećoj  adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/

 

                                                                 Suzana Slovic, dipl.ing.               

 E-mail: suzana.slovic@mps.hr

Pripremi za ispis