Odluka o upisu ulovnih ribarskih plovila udičarskim alatima u Registar ICCAT-a

U NN broj 12/2021, od 10. veljače 2021. godine objavljena je:

Odluka o upisu ulovnih ribarskih plovila udičarskim alatima u Registar ICCAT-a

Ovom Odlukom određuju se:

– popis plovila koja zadovoljavaju uvjete i kriterije za upis u registar ulovnih brodova ICCAT-a

– individualne kvote za ulov tune udičarskim alatima po plovilima u 2021. godini.

Upisana plovila iz ove Odluke autorizirana su za ribolov plavoperajne tune udičarskim alatima od 15. veljače do 31. prosinca 2021. godine, odnosno do iskorištenja individualne kvote, što god nastupi prije.

Odluka o upisu ulovnih ribarskih plovila udičarskim alatima u Registar ICCAT-a

Pripremi za ispis