ISKAZ INTERESA ZA OBAVLJANJE RIBOLOVA OKRUŽUJUĆOM MREŽOM PLIVARICOM – SRDELAROM U KANALSKIM PODRUČJIMA

ROK ZA POSNOŠENJE ISKAZA INTERESA 10. OŽUJKA 2021.

Prema Pravilniku o ribolovnim mogućnostima u gospodarskom ribolovu na moru okružujućom mrežom plivaricom-srdelarom( NN 18/2019, 101/2019, 115/19, 16/2020; 28/2020; 84/2020141/2020 )  plovila duljine od 12 do 18 metara  mogu obavljati ribolov u kanalskim područjima označenim na kartama prikazanim u prilozima od 1. do 9. ovog pravilnika. Ovlaštenici povlastice koji su zainteresirani za ribolov okružujućom mrežom plivaricom – srdelarom u tim područjima obvezni su, uz suglasnost vlasnika plovila, ministarstvu podnijeti Iskaz interesa za obavljanjem ribolova u navedenim područjima.

Rok za podnošenje Iskaza interesa je 10. ožujka 2021.

Plovila koja podnesu Iskaz interesa obvezuju se da njihov godišnji ulov po plovilu neće premašiti 280 tona.

Iskaz interesa moguće je dostaviti elektronskim putem na adresu rmc@mps.hr ili u područni ured Uprave ribarstva, a obrazac se nalazi ovdje.

Pripremi za ispis