Zaštita Jabučke kotline – produljenje do 31. prosinca 2021.

U Narodnim novinama br. 141/2020 objavljena je izmjena pravilnika:

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o posebnom režimu upravljanja ribolovom u dijelu akvatorija Jabučke kotline

Izmjenom Pravilnika ograničenja obavljanja ribolova, odnosno zabrana obavljanja gospodarskog ribolova povlačnim alatima, stajaćim parangalima, vršama za lov riba, velikih rakova i škampa i jednostrukim, trostrukim jednopodnim i trostrukim dvopodnim mrežama stajaćicama te športski i rekreacijski ribolov u Području s posebnim režimom upravljanja primjenjuju se do 31. prosinca 2021. godine u 24:00 sata.

Iznimno, ribolov mogu obavljati ribarska plovila autorizirana za rad u Jabučkom džepu, prema Odluci o ribarskim plovilima autoriziranim za rad u Jabučkom džepu u 2021. godini.

Izdana Odobrenja za rad stajaćim parangalima, mrežama stajaćicama ili vršama vrijede do 31. prosinca 2021. godine dok Odobrenja za gospodarski ribolov koćom vrijede do istog datuma odnosno do važenja Odobrenja za gospodarski ribolov koćom, što nastupi prije.

Odluka o ribarskim plovilima autoriziranima za rad u Jabučkom džepu u 2021. godini, NN 147/2020