Obavijest tržnim proizvođačima zimskog luka izravno iz sjemena

U tržnoj proizvodnji luka u razvijenoj Europi i Sjedinjenim Državama prevladava uzgoj izravnom sjetvom. To su omogućili hibridi luka brzog rasta, prilagođeni različitim uvjetima klime i dužine dana, te dostupnost selektivnih herbicida kojima je moguće kontrolirati korove tijekom većeg dijela vegetacije. Uzgoj luka izravnom sjetvom usvojili su i hrvatski proizvođači. Ova tehnologija često daje dvostruko veće prinose u odnosu na standardnu proizvodnju iz lučice. Ali, prema podatcima Američkog fitopatološkog društva na luku je sredinom 1990-ih godina opisano 40 različitih uzročnika bolesti: od čega 29 uzrokuju gljivice, 7 potječu od različitih bakterija, a poznate su i 4 virusne bolesti luka. U našoj se zemlji tih godina spominje “samo” 8 bolesti luka (plamenjača, plijesan, bijela trulež, hrđa, koncentrična i crna pjegavost, snijet i suha trulež)! Globalnim klimatskim promjenama u poljoprivredi se posljednjih dvadeset godina udvostručuju štete od prirodnih nepogoda, te od prekomjerne pojave uzročnika bolesti i drugih nametnika! Zbog značajnog odstupanja temperature, oborina i zadržavanje vlage na biljkama tijekom početnog zimskog razdoblja (vidi Tablicu 1.) preporučujemo redovito (tjedno) pregledavati zdravstveno stanje usjeva zimskog luka!

 

Tablica 1. Važniji meteorološki mjesečni uvjeti zabilježeni u istočnim (donjim) krajevima naše Županije uz riječne doline, a bitni za pojavu i razvoj uzročnika bolesti zimskog luka tijekom 2020./21. sezone:

Mjeseci *Temperatura zraka (°C) *Količina oborina (mm) Relativna vlažnost (%) Senzor vlaženja lišća (minuta)
listopad 12,09 132,2 88,2 16.610
studeni 5,51 15,8 94,5 21.405
prosinac 3,16 98,6 96,7 20.665

*U višegodišnjim prosjecima tijekom listopada očekujemo 89,0 mm uz prosječno 9,9°C; tijekom studenog očekujemo 72,2 mm uz prosječno 4,2°C a tijekom prosinca očekujemo 53,9 mm uz prosječno 0,9°C! VAŽNO: Tijekom tromjesečnog razdoblja krajem 2020. godine (listopad-studeni-prosinac) prosječno je zabilježena temperatura zraka +1,92°C iznad očekivanih vrijednosti, a pritom je u istom razdoblju zabilježeno 15 % više oborina od prosječnih količina!

 

Program suzbijanja sve donedavno najvažnijih uzročnika bolesti luka (plamenjača, siva plijesan – trulež vrata glavica luka) registriranim fungicidima na pojedinim poljima i hibridima luka daje zadnjih sezona sve slabije rezultate! Od početka 1990-tih godina stručne službe u razvijenim državama sa raširenom tržnom proizvodnjom hibrida luka iz sjemena (npr. Velika Britanija, Sjedinjene Američke Države) upozoravaju na štete u usjevima od novijih gljivičnih i bakterijskih uzročnika paleži lišća luka (npr. u zimskom luku Pseudomonas) (posebno pri uzgoju hibrida podrijetlom iz španjolskih slatkih tipova luka)!

 

Tablica 2. Epidemiološki uvjeti razvoja nekih uzročnika bolesti hibridnog zimskog luka (prema APS, 1999):

Uzročnik bolesti luka *Optimalni meteorološki uvjeti za pojavu i razvoj
 

Peronospora

Učestale kiše i rose, dugotrajno vlaženje lišća luka, uz svježe razdoblje s temperaturama zraka < 22°C (optimalno ) i visokom vlažnosti (>95 %)! Primarne zaraze nastaju tijekom dugačkog skrivenog razdoblja (9-16 dana)!
 

Botrytis

Svako dnevno zadržavanje vlage na biljkama u trajanju >6 sati pri optimalnim temperaturama 12-24°C! Epidemijsko širenje se očekuje nakon dugotrajnih kišnih razdoblja sa vlaženjem biljaka >24 sata i relativnom vlagom >75 %.
 

Pseudomonas (?)

Zimsko razdoblje sa srednje hladnim danima (4-12°C) i obilje vlage (kiša, rosa, magla) (kritično razdoblje za primarni ili “skriveni” razvoj ove bakterijske bolesti traje od početka siječnja do sredine ožujka).

*uz iznadprosječno vlažno razdoblje navedeni uzročnici bolesti se latentno (skriveno) razvijaju pri nižim temperaturama zraka (npr. 6-8°C)!

 

Najveća odstupanja prosječnih mjesečnih temperatura (+°C) od očekivanih višegodišnjih vrijednosti zadnjih desetak godina bilježimo tijekom zimskog razdoblja. Stoga uzgoj zimskog luka predstavlja sve manje rizičan pothvat, pri čemu štete na usjevu mogu nastati zbog dugotrajnih “golomrazica”, u danima bez snijega, sa većim razlikama u rasponu noćnih (npr. ≤ -6°C) i dnevnih temperatura (npr. ≥ +7°C). Štete od mraza na zimskom luku mogu biti dobar preduvjet za naknadi razvoj bolesti, ako temperature nisu previše hladne a bilježimo veći broj kišnih dana (barem 3-5 ili više uzastopno oborinsko-vlažno vrijeme). Takve klimatske promjene tijekom zimskog razdoblja pogoduju razvoju bakterijskih uzročnika bolesti lišća i naknadne truleži glavica luka, među kojima se najčešće spominje Pseudomonas virdiflava. Prvi simptomi na lišću zimskog luka primjećuju se u obliku ovalnih lezija ili pruga različitih dimenzija, ali u optimalnim uvjetima rana pojava bakterijske bolesti ponekad uzrokuje totalno propadanje već mladih biljaka zimskog luka. U početku vodenasto-zelene lezije brzo poprimaju smeđu boju i razvijaju se pri bazalnom dijelu lišća luka. Lezije se međusobno spajaju i uzrokuju palež lišća “valovita” izgleda. Zaraženo lišće otpada prilikom vađenja luka, ali se infekcija širi preko vrata i uzrokuje trulež glavica luka. Unutrašnjost “mesnatih listova” poprima plavo-zelenu boju, a tijekom skladištenja se bolest širi uz naknadni gubitak 7-55 % prinosa. Prekomjerna gnojidba dušikom, gusti sklop i osjetljivi hibridi pogoduju jačem razvoju opisanih neželjenih promjena. Izvor bolesti mogu biti zaraženi biljni ostaci u tlu, neki korovi (npr. Taraxacum, Raphanus, Fumaria, Sonchus i dr.) ili inficirano sjeme! Mjere zaštite (Pseudomonas): Pridržavanje proširenog plodoreda, izbor otpornijih hibrida luka, redovito suzbijanje korova, izbjegavanje primjene dušičnih gnojiva tijekom zimskog razdoblja i preventivna primjena “tank-mix” mješavina registriranih bakarnih fungicida sa ditiokarbamatima (npr. mankozeb) značajno umanjuje širenje i štetnost ove bakterijske bolesti luka.

Mjerni uređaji uz riječne dolije u istočnom dijelu Međimurja su posljednja tri mjeseca protekle 2020. godine bilježili vrlo visoke vrijednosti vlažnosti zraka (88,2-96,7 %) i dugotrajno mjesečno zadržavanje vlage na biljkama (16.610-21.405 minuta) (vidi Tablicu 1.). Prema modelu prognoze plamenjače luka (Peronospora destructor) (“Milion Cast”), u posljednjih je mjesec dana najkritičnije razdoblje za skriveni razvoj ove bolesti zabilježeno u danima 23.-27.12. 2020.! U prvih šest dana mjeseca siječnja 2021. oborine (kiša, rosulja) su u manjim količinama padale svakodnevno. Zasićenost površinskog zemljišta vlagom je vrlo velika (40 %) a temperatura tla na dubini 7 cm 4,4°C. Nakon razvijena 3-4 lista zimskog luka raste opasnost od početnog razvoja najopasnije pseudo-gljivične bolesti luka: plamenjače (Pweronospora), pa se naknadno preporučuje provoditi preventivne mjere zaštite (kada stanje vlažnosti zemljišta omogućuje) (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

 

Prema najavama od sutrašnjeg dana (8.1. 2021.) očekujemo značajan pad temperatura zraka, te nove oborine u obliku susnježice i snijega! Vrlo je izgledno da će početkom i sredinom idućeg tjedna (11.-13.1. 2021.) biti zabilježene nove padaline u obliku snijega, uz niže temperature zraka (noćne vrijednosti -10°C)! Sa snježnim oborinama i značajnim padom vrijednosti prestaju uvjeti za razvoj ranije navedenih uzročnika bolesti zimskog luka!

 

VAŽNO: sve poljoprivredne proizvođače upućujemo na redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede (mps.hr), svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

 

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.

milorad.subic@mps.hr