Deseta preporuka – Određivanje tehnološke zrelosti maslina

STANJE NA TERENU

→ I ove godine provodilo se praćenje tehnološke zrelosti (točan rok berbe maslina za preradu u ulje) u maslinarskim područjima RH, i to na devet područja uzgoja maslina: Zapadna obala Istre (sjeverni i južni dio), Hrvatsko primorje (otoci Krk i Rab), Sjeverna Dalmacija (Zadarska i Šibensko-kninska županija), Srednja Dalmacija s otocima Šolta, Brač i Hvar, Pelješac, Korčula i Jug Dalmacije – Konavle. Praćenje roka berbe počelo je 07. rujna 2020. i nastavlja se svakih 7 dana, do zaključno 23. studenoga 2020 godine.

→  Berba u svim hrvatskim uzgojnim maslinarskim područjima bliži se  kraju. Sve promatrane sorte postigle su optimalnu tehnološku zrelost za preradu u ulje.

→ U priloženoj Tablici 10. maslinari trebaju pratiti dva osnovna parametra prinosa i kvalitete masline, koji im pomažu da donesu odluku kada je optimalan rok za berbu njihovih maslina. To su: ulje u suhoj tvari i težina ploda masline. Sve dok vrijednost ulja u suhoj tvari raste, znak je da maslina stvara ulje u biljnoj stanici, a pri tome ga i harmonizira (u okusima i mirisima) te nije za brati. Uzastopnim mjerenjem te ponavljanjem vrijednosti ulja u suhoj tvari i stabilizacija mase znakovi su optimalnog roka berbe i tehnološke zrelosti ploda masline za preradu u ulje.

→ Optimalnu tehnološku zrelost posljednjih sedam dana, prema kontinuiranom mjerenju tj. praćenju, pokazala je jedna sorta u cijelom uzgojnom području Republike Hrvatske: sorta KARBONACA na području Zapadne obala Istre (južni dio, lokalitet Vodnjan). Ta sorta spremna je za berbu tj. akumulirala je najveću količinu ulja u suhoj tvari za ovu godinu i prema ovogodišnjim agroklimatskim uvjetima.

→  Zaključno za ovogodišnje praćenje optimalne tehnološke zrelosti maslina za preradu u ulje, može se reći da su sorte Istarska bjelica i Levantinka najranije sorte tj. prve dozrijevaju, a Karbonaca i Lastovka najkasnije sorte tj. zadnje dozrijevaju prema ovogodišnjim agroklimatskim uvjetima.

Također, radi ovogodišnjih zahtjevnih klimatskih uvjeta (visokih temperatura i dugotrajne suše), praćena introducirana sorta Leccino jedina nije dozrela tj. nije postigla prema sortnim karakteristikama zadovoljavajuću masu i nije stvorila dovoljno ulja u suhoj tvari! Za tu se sortu može reći da je ostarjela na stablu, ostavši zelena s vrlo malo razvijene – stvorene pulpe sve do kraja praćenja. Sorta Leccino još uvijek traži uvjete i prilagodbu na našem graničnom uzgojnom području!

Pogledajte rezultate NIR analize plodova maslina u svih 11 dosadašnjih rokova uzorkovanja, tablica 10.