HUB 3: POZIV NA DEMO DOGAĐAJ – Ekološki tov goveda u pašnom sustavu

Pozivamo Vas dana 25. studenoga 2020. (srijeda), s početkom u 14:00 sati na demonstracijski događaj pod nazivom „Ekološki tov goveda u pašnom sustavu“, koji će se održati putem internetskog video razgovora (webinar). Zainteresirani se mole da se jave administratoru demo-događaja Ani Posedi na e-mail:  ana.posedi@mps.hr  kako bi vas se pozvalo na događaj. Maksimalni broj je 30 sudionika.

Glavni sadržaj i ciljevi događaja:

Praktična su iskustva u proizvodnom sustavu tova na paši u Hrvatskoj nedostatna a potencijal je ogroman. Cilj je ukloniti predrasude i motivirati postojeće te potencijalne poljoprivrednike za pravilno upravljanje pašnim govedarstvom. Iskustva najboljih praktičara u upravljanju proizvodnjom na tom području i primjeri na njihovim farmama mogu biti od velike koristi za sve sudionike osobito u proizvodnji teladi, uzgoju životinja te poboljšanju zdravlja i dobrobiti. Tijekom demo-događaja sudionici će biti upoznati s različitim modelima farmi u praksi te će im se ukazati na mnoge detalje naročito važne u mesnom govedarstvu.

PROGRAM 

Satnica 25. studeni 2020. od 14.00 – 15.00 sati
14.00 – 14.10 Uvod u demo-događaj Dario Zagorec
14.10 – 14.30 Projekt Nefertiti i tematska mreža Ekološki sustavi u stočarstvu (HUB 3) u Hrvatskoj Dario Zagorec
14.30 – 14.40 Ekološki tov goveda u pašnom sustavu Dario Zagorec
14.40 – 14.45 Modeli proizvodnih sustava uzgoja krava s naglaskom na mesno i ekološko govedarstvo Dario Zagorec
14.45 – 14.55 Pitanja i rasprava  
14.55 – 15.00 Zaključci i završetak demo-događaja  

 

Radujemo se Vašem odazivu !