Obavijest ratarima

Nicanjem ozimih žitarica niču i mnogobrojni uskolisni i širokolisni korovi. Jedan od preporučenih rokova za zaštitu pšenice od korova je i ovaj jesenski rok pogotovo na parcelama na kojima je teža primjena u  proljeće.

U jesen  je moguća primjene herbicida nakon sjetve a prije nicanja ili nakon nicanja žitarica.

Za zaštitu žitarica u jesen moguće je primijeniti jedan od slijedećih herbicida: Tornado forte, Tolurex 50 SC, Alister New, Sharpen 330 EC, Filon 80 EC i dr.

 

 Važno: upotrijebljeno sredstvo za zaštitu bilja koristiti sukladno etiketi priloženoj uz sredstvo, ambalažu zbrinuti na propisan način,, voditi evidenciju o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

Marijana Milušić dipl.ing.

Marijana.Milusic@mps.hr