Obavijest proizvođačima lijeske i oraha

Nakon opadanja lišća sa biljke u nasadima lijeske i oraha preporučljivo je napraviti  jesensku zaštitu protiv  bakterioza kao što su bakterijska crna pjegavosti  oraha, bakterijske paleži i bakterijskog raka lijeske.

Za tu namjenu primijeniti jedan od fungicida na bazi bakra.

Champion WG 50, Neoram WG, Bordoška juha Caffaro 20 WP, Cuprablau Z i dr.

 

 

Važno: upotrijebljeno sredstvo za zaštitu bilja koristiti sukladno etiketi priloženoj uz sredstvo, ambalažu zbrinuti na propisan način,, voditi evidenciju o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

Marijana Milušić dipl.ing.

Marijana.Milusic@mps.hr