BERBE U POKUSU KUKURUZA USPJEŠNO OKONČANE

Berbom zadnja dva zajednička pokusa u Vukovarsko-srijemskoj i Međimurskoj županiji, uspješno je okončana druga godina komparativnih pokusa hibrida kukuruza koje Uprava za stručnu podršku razvoju poljoprivrede i ribarstva zajedno sa svim zainteresiranim sjemenskim kućama provodi na četiri različite lokacije u RH.

Isti pokus planira se zasijati još i sljedeće godine, nakon čega će se detaljno analizirati svi čimbenici koji kao dobiveni rezultat utječu na komercijalnu i ekonomsku vrijednost zrna kukuruza općenito, zatim te iste vrijednosti po FAO skupinama i pojedinačnim hibridima iz pokusa.

U vrlo gruboj i brzoj analizi prosjeka pokusa ove godine sa sve četiri lokacije, iako su prosječni rezultati vrlo ujednačeni i nema velikih razlika, po prinosu suhoga zrna malo su se izdvojili hibridi FAO skupine 500, no to nije pravilo za sve lokacije.

Međutim ako se analiziraju ekonomski pokazatelji, što se potvrdilo i na većini pokusa, najbolji financijski efekti ostvarili su hibridi FAO skupine 300 jer su imali najbolji omjer prinosa sirovog zrna i vlage u berbi pa tako i najveću potencijalnu otkupnu cijenu, a sukladno tome najviši potencijalni bruto dohodak u kn/ha.

Detaljnije i preciznije analize za ovu godinu pokusa objaviti ćemo uskoro.

Prikaz prosječnih vrijednosti po pokusima

 

Županija Osječko-baranjska Bjelovarsko-bilogorska Vukovarsko-srijemska Međimurska
Raspon prinosa suhog zrna kg/ha 10500-14800 11500-16600 7700-13800 11300-16500
Prosječan prinos suhog zrna kg/ha 13042 13783 11551 14088
Raspon vlage zrna u berbi 14,8 – 19,9 17,7 – 29,9 15,2 – 18,2 20,2 – 29,7
Prosječan vlaga zrna u berbi 16,8 23,7 16,4 23,5

 

PROSJEČNI REZULTATI PO FAO SKUPINAMA/ŽUPANIJSKIM POKUSIMA

 

  FAO SKUPINA 300 FAO SKUPINA 400 FAO SKUPINA 500
Osječko-baranjska žup.
Vlaga zrna 16,0 16,6 17,7
Prinos sirovog zrna kg/ha 13504 13279 13681
Prinos suhog zrna kn/kg 13182 12887 13087
Bruto vrijednost kn/ha 10668 10358 10534
Bjelovarsko-bilogorska žup.
Vlaga zrna 21,0 23,4 26,3
Prinos sirovog zrna kg/ha 14211 15818 16164
Prinos suhog zrna kn/kg 13054 14083 13851
Bruto vrijednost kn/ha 10232 10440 9860
Vukovarsko-srijemska žup.
Vlaga zrna 16,1 16,5 16,5
Prinos sirovog zrna kg/ha 12026 11424 12014
Prinos suhog zrna kn/kg 11729 11097 11666
Bruto vrijednost kn/ha 9380 8910 9371
Međimurska županija
Vlaga zrna 22,0 23,3 25,4
Prinos sirovog zrna kg/ha 15763 15212 16635
Prinos suhog zrna kn/kg 14286 13580 14399
Bruto vrijednost kn/ha 11034 10040 10480
OKVIRNI PROSJEK
Vlaga zrna 18,8 20,0 21,5
Prinos sirovog zrna kg/ha 13876 13933 14624
Prinos suhog zrna kn/kg 13063 12912 13251
Bruto vrijednost kn/ha 10407 10172 10237

 

Siniša HRGOVIĆ, dipl.ing.agr.