Obavijest proizvođačima koštičavog voća!

U vrijeme nakon masovnijeg i potpunog otpadanja lišća koštičavog voća (višnje, trešnje, šljive, breskve, nektarine i marelice)  treba planirati i provoditi završne usmjerene zaštite bakarnim pripravcima.

Prilikom naredne zimske rezidbe, te prije aplikacije fungicida, poželjno je ukloniti sve osušene grančice ili grane i zaostale “mumificirane” plodove u krošnjama.

Jesenska primjena bakarnih fungicida u voćarstvu, svakako se preporučuje nakon što otpadne 80 % ili više lišća (može i nešto ranije, ali i kasnije – ovisno o meteorološkim uvjetima).

Savjetujemo primjenu jednog od tvorničkih preparata navedenih u tablici koji imaju dozvolu za primjenu prema  https://fis.mps.hr/trazilicaszb/ (izvor FIS na dan 28.10.2020.) .

Naziv preparata Dozvola po kulturama/ bolest
NORDOX 75 WG Koštičavo voće /kovrčavost, šupljikavost, bakterijski rak koštičavih voćaka, palež cvjeta i mladica
CUPRABLAU Z*
Sredstvu je ukinuta/istekla registracija

Krajnji rok za prodaju zaliha 1.7.2020.

Krajnji rok za primjenu zaliha 1.7.2021.

 

Breskva, koštičavo voće/kovrčavost, šupljikavost, rogač šljive

CUPRABLAU Z 35WG* Breskva, nektarina, marelica, trešnja, višnja,šljiva / kovrčavost, šupljikavost, rogač šljive, bakterijska pjegavost, rak
KUPROPIN Sredstvu je ukinuta/istekla registracija

Krajnji rok za prodaju zaliha 1.7.2020.
Krajnji rok za primjenu zaliha 1.7.2021.

 

Breskva/ šupljikavost i kovrčavost

 

RAME CAFFARO 32 WP

 

Sredstvu je ukinuta/istekla registracija

Krajnji rok za prodaju zaliha 1.7.2020.
Krajnji rok za primjenu zaliha 1.7.2021.

 

Koštičavo voće/ šupljikavost, kovrčavost

CUPROCAFFARO 50 WP Koštičavo voće/ šupljikavost

Breskva/kovrčavost

NEORAM WG * Koštičavo voće/kovrčavost, šupljikavost
AIRONE SC Marelica,trešnja,šljiva (šupljikavost, rogač šljive, smeđa trulež, bakterijski rak)
CHAMPION FLOW SC Breskva/kovrčavost ,šupljikavost
Trešnja, višnja/kozičavost
  BORDOŠKA JUHA CAFFARO 20 WP Koštičavo voće/ šupljikavost

Breskva/kovrčavost, šupljikavost

  BORDOŠKA JUHA 20 WP – MANICA * Koštičavo voće/ šupljikavost

Breskva/kovrčavost, šupljikavost

 

* amaterska (neprofesionalna) sredstva za zaštitu bilja koja se mogu kupiti bez predočena identifikacijske iskaznice o položenom ispitu iz održive uporabe pesticida

Zaštitu obaviti po mirnom vremenu i sa svih strana oprskati kako krošnje tako i debla voćaka i utrošiti što više škropiva.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom  https://fis.mps.hr/trazilicaszb/ . Primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida!

Nakon svake primjene sredstva za zaštitu bilja nužno je da se ispuni evidencija o uporabi sredstava za zaštitu bilja, a koju možete dobiti u najbližoj ispostavi Ministarstva poljoprivrede, Uprave za stručnu podršku i da se prazna ambalaža zbrine na propisan način do organiziranog odvoza putem akcije ”Prateći list”.

 

Marijana Lemić, mag. ing. fitomedicine
e-mail: Marijana.Lemic@mps.hr

Pripremi za ispis