Prva ovogodišnja javna berba komparativnog pokusa

Na površinama pokušališta Fakulteta agrobiotehničkih znanosti u Osijeku danas se žanje jedan od 4 pokusa kukuruza u kojima se testiraju hibridi kukuruza domaćih oplemenjivača, ali i stranih distributera i provode ih službenici Uprave za stručnu podršku razvoju poljoprivrede i ribarstva Ministarstva poljoprivrede.

Kroz demonstracijske aktivnosti javne berbe pokusa kukuruza, navodi se agrotehnika koja se preporučuje poljoprivrednim proizvođačima na samoj lokaciji, a nakon vaganja se analiziraju rezultati ostvareni u berbi (ostvareni urodi po jedinici površine i ekonomski pokazatelji proizvodnje u agrookolišnim uvjetima svake pojedine lokacije). Sve se radi s ciljem informiranja poljoprivrednih proizvođača i prijenosa znanja koje proizvođačima  u proizvodnji zrna kukuruza mogu doprinijeti u ostvarivanju boljih rezultata i veće ekonomske dobiti.

Danas (6. listopada) održava se javna berba u Osijeku čije rezultate možete pronaći u dokumentu pritiskom OVDJE, a tijekom mjeseca listopada planira se ubrati kukuruz i na preostale 3 lokacije, kako slijedi:

  • u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji: 11. 10. (nedjelja) s početkom u 10,00 h  – lokacija je parcela na području smjera ceste Međurača – Nova Plošćica, (za rezultate kliknite ovdje)
  • u Vukovarsko-srijemskoj županiji: 16. 10. (petak) s početkom u 9,00 h – lokacija su Nijemci – polje uz glavnu prometnicu smjera Nijemci – Komletinci s lijeve strane
  • u Međimurskoj županiji: 20. 10. (utorak) s početkom u 10,00 h – lokacija je polje desna strana prije ulaza u naselje Hlapičina iz smjera Murskog Središća.

Zainteresirani poljoprivredni proizvođači, pridružite nam se!

Po završetku testiranja koje će se provesti tijekom 3 godine (ovo je druga godina provođenja pokusa na istim lokacijama) izradit će se detaljne stručne analize koje će također biti javne i javno prezentirane.

 

Pripremi za ispis