Obavijest maslinarima

Na našem području maslina je u fenofazi dozrijevanja plodova (BBCH skala 80-81). POVESTI RAČUNA DA JE DOSADAŠNJA ZAŠTITA ISPRANA!!!

Zabilježene oborine prema podatcima agroklimatskih stanica:

 

LOKALITET

 zabilježene oborine

mm/m² na dan

20.-23.09. 24.09.

 

25.09.

 

26. 09. 27. 09.

 

28.09.
Vrbnik S.polje (Pinova) 9,2 11,4 26,1 14,8 16,2 6,1
Vrbnik G.polje (Pinova) 6,4 10,4 24,4 12,1 15,7 8,3
Jurandvor (Pinova) 23,5 15,2 40,3 15,1 16,3 9,0
Porat (iMetos) 15,6 12.0 143,4 19,8 22,0 8,0
Pavlomir (Pinova) 17,3 4,0 10,1 0,0 0,0 1,5
Cres-Sv.Šimun (iMetos) 4,8 0,8     0,4     0,4     0,4    0,0
Cres-Batajna (Pinova) 22,8 5,2 45,2 32,8 68,0 2,2
Rab-Kampor (Pinova) 77,4 4,9 64,5 48,1 56,0 0,9
Lošinj (Pinova) 8,6 0,0 35,6 3,6 58,5 0,8

NAPOMENA na dan 28.09. podatci do 10.00 sati.

Stanje u maslinicima temeljem pregleda nasada tijekom prošlog tjedna:

 

ŠTETNI ORGANIZAM

 

 

PROCJENA STANJA / PREPORUKA

 

 

 

MASLININA MUHA (Bactrocera oleae)

 

 

 

 

 

 

U NASADIMA BILJEŽIMO PRISUSTVO IMAGA IZNAD PRAGA ŠTETNOSTI, I DALJE OČEKUJEMO  INTENZIVIRANJE LETA; U FENOFAZI DOZRIJEVANJA PLOD JE  IZUZETNO ATRAKTIVAN ZA ODLAGANJE JAJA TE ISHRANU I RAZVOJ LIČINKE; uz praćenje lovkama treba REDOVNO OBAVLJATI PREGLED PLODOVA RADI PROCJENE POSTOTKA ZARAZE I ODABIRA METODE ZAŠTITE; muhu nalazimo u fazi imaga, ličinke i kukuljica u plodu; i nadalje preporučamo praćenje populacije žutim ljepljivim pločama (ZAMJENA, DOPUNA PLOČA) ili kombiniranim feromonskim i/ili hranidbenim lovkama; U NASADIMA U KOJIMA ZARAZA PLODA NIŽA OD 10% MOGUĆA JE I DALJE PRIMJENA METODE MAMACA, tretiranjem dijela nasada ili krošnje;  kod primjene lovki za masovni ulov potrebno je ovisno o izvedbi sadržaj dopuniti i/ili očistiti i/ili zamijeniti; U NASADIMA U KOJIMA JE ZARAZA PLODA DOSEGLA 10-15% PREPORUČAMO TRETIRANJE ŠIROM primjenom pripravaka na osnovi deltametrina ili imidana
 

 

 

PAUNOVO OKO

(Spiloacea oleagina)

VRLO POVOLJNI UVIJETI ZA NOVE INFEKCIJE I RAZVOJ BOLESTI; ZADNJE OSTVARENE INFEKCIJE, INKUBACIJE U TIJEKU!!!

-otok Krk-Malinska na dane 23., 24., 26., 27. i 28.09.

-otok Krk-Jurandvor na dane 21., 22., 23.,24.,25., 26., 27. i 28.09.

-otok Krk-Vrbnik na dane 21., 22., 23., 24.,24.,25., 26. i 27.09.

-otok Cres- Sv.Šimun na dan 23., 24., 26., 27. i 28.09.

-otok Cres-Batajna na dane 22., 23., 24., 25., 26., i 27.09.

-otok M.Lošinj na dane 20., 22., 23., 24., 25., 26., i 27.09.

-otok Rab na dane 20., 21., 22., 23., 24., 25., 26., i 27.09.

-Vinodol na dane 22., 23., 24. i 25.09.

I NADALJE PREPORUČAMO VODITI RAČUNA O PREVENTIVNOJ ZAŠTITI NOVOG PORASTA, DOSADAŠNJA ZAŠTITA ISPRANA!!!

 

Korisnici IAKS mjera ruralnog razvoja:

M 11.1. Plaćanja za prijelaz na ekološke prakse i metode,

M 11.2. Plaćanja za održavanje ekoloških praksi i metoda,

kao i korisnici mjere M 10, operacije 10.1.8.  Održavanje ekstenzivnih maslinika. mogu primijeniti pripravke za suzbijanje maslinine muhe i paunovog oka označene *

 

Pregled SZB (insekticida i fungicida)  prema FIS-bazi na dan 28.09.2020. primjereni za preporučena  tretiranja. VODITI RAČUNA O BROJU DOZVOLJENIH TRETIRANJA I KARENCI!!!

AKTIVNA TVAR TRGOVAČKI NAZIV NAČIN DJELOVANJA ŠTETNI ORGANIZAM MAKSIMALNI BROJ TRETIRANJA U VEGETACIJI
spinosad SUCCESS BAIT* insekticidni mamac s atraktantom m.muha  
deltametrin ECO-TRAP* kontaktno, želučano; insekticidni mamac za privlačenje i suzbijanje m.muha  
deltametrin DECIS 2,5 EC kontaktno m.muha,

m.moljac

 

          3
deltametrin DECIS 100 EC kontaktno, želučano m.muha, m.moljac,

m.medić, m.buha,

 

1
deltametrin POLECI PLUS (DECA 25 EC) kontaktno, želučano m.muha,

m.moljac, resičari,

m.medić

 

2
deltametrin  

SCATTO

kontaktno, želučano m.muha m.moljac,

m.buha, m.medić,

1
deltametrin  

ROTOR SUPER

kontaktno, želučano m.muha, m.moljac,

m.buha,

m.medić

1
deltametrin DEMETRINA 25 EC kontaktno, želučano m.muha m.moljac, m.buha,

m.medić,

 

1
fosmet IMIDAN 50 WP kontaktno,

želučano

m.moljac, m.muha 2
dodin SYLLIT 554 SC sistemično paunovo oko, antraknoza 2
bakarni oksiklorid CUPRABLAU Z 35 WG*,

CODIMUR SC, COPPER KEY FLOW,

CUPRA*

kontaktno paunovo oko 3
bakarni oksiklorid

+bakarni hidroksid

 

 

AIRONE SC*

kontaktno, površinsko paunovo oko,

olovna bolest, bakterijski rak

 

2
bakarni oksiklorid NEORAM WG* kontaktno paunovo oko,

rak masline

2

ZA DODATNE INFORMACIJE I POJAŠNJENJA REGISTRIRANI PROIZVOĐAČI MOGU SE OBRATITI KROZ SUSTAV INDIVIDUALNIH SAVJETOVANJA!!!

 

Podatci o registriranim SZB u RH vode se u  Fitosanitarnom  informacijskom  sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Podatke o SZB potrebno je provjeriti u FIS-bazi prije svake kupnje i prije svake primjene zbog mogućih promjena.

 

Rezultati projekta Monitoring rezistentnosti štetnih organizama na SZB dostupni na web adresi: https://rezistentnost-szb.hr/.

 

SMR 10 – Standardi za korištenje SZB na snazi od 01.01.2016. godine.

Preporučena SZB primijeniti u skladu s rješenjem o registraciji ili dozvoli i uputstvu proizvođača.

Profesionalni korisnici SZB dužni su voditi i čuvati evidenciju o primjeni SZB najmanje tri godine.

Uvažavanje temeljnih načela integrirane zaštite bilja obveza je za sve poljoprivredne proizvođače.

Praznu ambalažu SZB, ambalažu s ostacima SZB i ostatke škropiva profesionalni korisnik dužan je odvojeno sakupljati i privremeno skladištiti do predaje ovlaštenoj osobi sukladno posebnom propisu koji uređuje gospodarenje otpadom (Akcija Prateći list za PGŽ redovno jednom godišnje u mjesecu travnju), za pojedinačne odvoze kontaktirati ekologija@ciak.hr).

Strojevi za primjenu SZB podliježu redovitim pregledima (jednom u 3 godine) kod ovlaštenih ispitnih stanica.

 

 

Karmen Karlić, dipl.inž.agr.

e-mail: karmen.karlic@mps.hr