Rezultati žetve sortnog pokusa suncokreta u Koprivničko-križevačkoj županiji

U petak, 18. rujna obavljena je žetva sortnog pokusa suncokreta u mjestu Bakovčice, u Koprivničko-križevačkoj županiji. Posljednjih nekoliko godina raste interes poljoprivrednih proizvođača za sjetvu suncokreta i na sjeverozapadnom dijelu Hrvatske. Iako je udio površina zasijanih suncokretom u ovom dijelu Hrvatske mali u odnosu na ukupne površine suncokreta u Republici Hrvatskoj, broj proizvođača kojima je to „nova“ poljoprivredna vrsta u sustavu proizvodnje na gospodarstvu, raste iz godine u godinu.

Površine suncokreta za koje je podnijet jedinstveni zahtjev za plaćanja u razdoblju 2015.-2020. godine u usporedbi s 2013. godinom (za 3 županije sjeverozapadne Hrvatske u usporedbi s RH). Izvor podataka: APPRRR

Klimatske promjene, izbor hibrida kraće vegetacije suncokreta te siguran otkup omogućuju uzgoj suncokreta i u ovom dijelu Republike Hrvatske. Stoga se već drugu godinu za redom postavlja komparativni pokus.

Cilj pokusa je usporediti adaptabilnost hibrida suncokreta ranije vegetacije koji se nalaze na našem tržištu, na uvjete proizvodnje u sjeverozapadnoj Hrvatskoj uz primjenu optimalnih agrotehničkih mjera. U pokusu je bio zastupljeno ukupno 20 hibrida suncokreta. Svi hibridi u pokusu bili su tzv. Clearfild hibridi (IMI) tolerantni na aktivnu tvar imazamoks i hibridi tolerantni na aktivnu tvar tribernuron metil (SULFO tehnologija). Takav je pokus postavljen i u Osijeku na pokušalištu Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek. Cilj je usporediti postignut prinos i sadržaj ulja na ove dvije lokacije. Također, jedan od ciljeva organizacije ovakvih edukacija jest upozoriti poljoprivredne proizvođače na važnost rotacije usjeva, jer se upravo ove godine zbog povoljnih uvjeta moglo vidjeti dosta šteta na usjevima uljarica uslijed pojave biljnih bolesti na pojedinim parcelama.

Raspon postignutog uroda u ovom pokusu je od 3,01 do 4,62 t/ha, a prosječno postignut prinos je 3,97 t/ha. Raspon vlage zrna je od 5,6 do 9,1%, a prosjek je iznosio 7,1%.

Na dijelu pokusne parcele primijenjena je različita razina gnojidbe na istom hibridu. Prinosi su se kretali u rasponu od 4,39 do 5,07 t/ha, a raspon vlage zrna je od 7,5 do 9,0%.

Ovom prilikom zahvaljujem svim sudionicima demonstracijske aktivnosti koju službenici Ministarstva poljoprivrede provode okviru mjere 1. Programa ruralnog razvoja, podmjere 1.2. i tipa operacije 1.2.1. a s ciljem prijenosa znanja i informiranja poljoprivrednih proizvođača. Zahvaljujem na suradnji distributerima suncokreta, tvrtkama: Corteva Agriscience, KWS sjeme d.o.o., Mass Seeds, Poljoprivredni institut Osijek, RWA Hrvatska d.o.o. i Syngenta Agro d.o.o. kao i tvrtki Zeleni Hit i tvrtki BASF Croatia d.o.o. koji su sudjelovali u provedbi ovog pokusa i naravno OPG-u Kušenić koji već drugu godinu za redom provodi sortni pokus suncokreta.

Mr. sc. Tatjana Međimurec

Pripremi za ispis