Obavijest poljoprivrednim proizvođačima soje !

Bliže se  rokovi  kombajniranja usjeva soje. Ovisno o rokovima sjetve, epohama dozrijevanja hibrida ili sorata , kao i zakorovljenosti usjeva na nekim parcelama se javlja potreba za obavljanjem desikacije. Od ove godine dozvolu za tu namjenu ima samo pripravak Cosmic i to  u količini od 3-5 litara po ha uz utrošak 150- 250 l vode.

Pripravak se može primijeniti pri vlazi zrna od 30 %.

 Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i dozvolama prema Fitosanitarnom  informacijskom sustavu. Ambalažu SZB zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja i to prema : Pravilniku  o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida-NN 142/12 i Zakonu o održivoj uporabi pesticida-NN 14/14.

                                                                               Jadranka Berić  dipl .ing. zaštite bilja
E-mail: Jadranka.Beric@mps.hr

 

Pripremi za ispis