Obavijest maslinarima

Na našem području maslina ulaze fenofazu dozrijevanja plodova (BBCH skala 80-81).

Zabilježene oborine prema podatcima agroklimatskih stanica:

 

LOKALITET

mjesečne oborine

01.-31.08.

mm/m²

oborine

na dan 31.08.

mm/m²

oborine

od 01.09. mm/m²

(sve 01.09.)

 

Vrbnik S.polje (Pinova) 57,5 mm 16,0 mm 12,9 mm
Vrbnik G.polje (Pinova) 62,0 mm 11,9 mm 9,4 mm
Jurandvor (Pinova) 75,1 mm 16,8 mm 16,8 mm
Porat (iMetos) 100,8 mm 15,4 mm 29,2 mm
Pavlomir (Pinova) 69,0 mm 12,7 mm 7,0 mm
Cres-Sv.Šimun (iMetos) 108,8 mm 17,4 mm 21,8 mm
Cres-Batajna (Pinova) 142,6 mm 28,3 mm 45,8 mm
Rab-Kampor (Pinova) 85,6 mm 21,6 mm 32,3 mm
Lošinj (Pinova) 51,3 mm 12,2 mm 10,4 mm

Stanje u maslinicima temeljem pregleda nasada tijekom prošlog tjedna:

 

ŠTETNI ORGANIZAM

 

 

PROCJENA STANJA / PREPORUKA

 

 

 

MASLININA MUHA (Bactrocera oleae)

 

 

 

 

 

 

U NASADIMA BILJEŽIMO PRISUSTVO IMAGA IZNAD PRAGA ŠTETNOSTI, NADALJE OČEKUJEMO I INTENZIVIRANJE LETA; muhu nalazimo u fazi imaga, ličinke i kukuljica u plodu; i dalje preporučamo praćenje populacije žutim ljepljivim pločama (zamjena, dopuna ploča) ili kombiniranim feromonskim (zamjena feromona) i/ili hranidbenim lovkama; nastavno na obavijest od 24.07. I DALJE PREPORUČAMO REDOVNU PRIMJENU METODE MAMACA, tretiranjem dijela nasada ili krošnje, kod primjene lovki za masovni ulov potrebno je ovisno o izvedbi sadržaj dopuniti i/ili očistiti i/ili zamijeniti (vidi obavijest od 24.07.); PLOD ULAZI U FENOFAZU DOZRIJEVANJA I POSTAJE ATRAKTIVNIJI ZA ODLAGANJE JAJA I POGODNIJI ZA ISHRANU I RAZVOJ LIČINKE;  pa uz praćenje lovkama treba redovno obavljati i pregled plodova radi procjene postotka zaraze i odabira metode zaštite; u nasadima u kojima je do sada provođena preventivna zaštita za sada još nema potrebe za tretiranje širom dok U NASADIMA U KOJIMA DO SADA NIJE PROVOĐENA PREVENTIVNA ZAŠTITA, zaraza ploda približava se pragu za tretiranje širom koji preporučamo obaviti tijekom ovog tjedna!!! Ukoliko je potreban (10-15% zaraze ploda), za tretman širom preporučamo primjenu pripravaka na osnovi deltametrina ili imidana (vidi tablicu niže)
MASLININ SVRDLAŠ

(Rhodocyrtus/Rhynchites cribripennis)

na plodu lako uočljivi i prepoznatljivi simptomi ranijih napada (iz lipnja, srpnja)
MASLININ MOLJAC

(Prays oleae)

napadnuti plodovi (iz lipnja/srpnja) lagano otpadaju, u otpalim plodovima maslinin moljac u fazi gusjenice koja završava svoj razvoj
 

MASLININ RESIČAR

(Liothrips oleae)

uočljivi simptomi napada na vrhovima izboja (deformirani rast),   listovima (srpasti) i plodovima (deformiteti)
         ŠTITASTE UŠI redovno mehanički uklanjati jače zaražene izboje
MUŠICA KORE MASLINE

(Resseliella oleisuga)

redovno mehanički uklanjati napadnute jednogodišnje i dvogodišnje izboje
POTKORNJACI redovna higijena i održavanje nasada
 

 

 

PAUNOVO OKO

(Spiloacea oleagina)

ZADNJE OSTVARENE INFEKCIJE, INKUBACIJE U TIJEKU!!!

-otok Krk-Malinska na dan 01.09.

-otok Krk-Jurandvor na dane 31.08 i 01.09.

-otok Krk-Vrbnik na dan 01.09.

-otok Cres- Sv.Šimun na dan 01.09.

-otok Cres-Batajna na dane 30. i 31.08.

-otok Mali Lošinj na dane 30.i 31.08. i 01.09.

-otok Rab na dane 31.08. i 01.09.

-Vinodol na dane 31.08. i 01.09.

I NADALJE PREPORUČAMO VODITI RAČUNA O PREVENTIVNOJ ZAŠTITI NOVOG PORASTA OVISNO ZADNJE IZVRŠENOM TRETMANU

 

BRZO SUŠENJE MASLINE (Xylella fastidiosa)

obratiti pažnju na simptome promjene boje lista, venuće i sušenje vršnih mladica i izboja, sušenje i propadanje grana, pojava nekroza;

U SLUČAJU SUMNJE NA POJAVU OBAVIJESTITI NADLEŽNOG FITOSANITARNOG INSPEKTORA!!!

Korisnici IAKS mjera ruralnog razvoja:

M 11.1. Plaćanja za prijelaz na ekološke prakse i metode,

M 11.2. Plaćanja za održavanje ekoloških praksi i metoda,

kao i korisnici mjere M 10, operacije 10.1.8.  Održavanje ekstenzivnih maslinika. mogu primijeniti pripravke za suzbijanje maslinine muhe i paunovog oka označene *

Pregled SZB (insekticida i fungicida)  prema FIS-bazi na dan 08.09.2020. primjereni za preporučena  tretiranja:

AKTIVNA TVAR TRGOVAČKI NAZIV NAČIN DJELOVANJA ŠTETNI ORGANIZAM MAKSIMALNI BROJ TRETIRANJA U VEGETACIJI
spinosad SUCCESS BAIT* insekticidni mamac s atraktantom m.muha  
deltametrin ECO-TRAP* kontaktno, želučano; insekticidni mamac za privlačenje i suzbijanje m.muha  
deltametrin DECIS 2,5 EC kontaktno m.muha,

m.moljac

 

          3
deltametrin DECIS 100 EC kontaktno, želučano m.muha, m.moljac,

m.medić, m.buha,

 

1
deltametrin POLECI PLUS (DECA 25 EC) kontaktno, želučano m.muha,

m.moljac, resičari,

m.medić

 

2
deltametrin  

SCATTO

kontaktno, želučano m.muha m.moljac,

m.buha, m.medić,

1
deltametrin  

ROTOR SUPER

kontaktno, želučano m.muha, m.moljac,

m.buha,

m.medić

1
deltametrin DEMETRINA 25 EC kontaktno, želučano m.muha m.moljac, m.buha,

m.medić,

 

1
fosmet IMIDAN 50 WP kontaktno,

želučano

m.moljac, m.muha 2
krezoksim-metil STROBY WG

 

sistemično paunovo oko 2
dodin SYLLIT 554 SC sistemično paunovo oko, antraknoza 2
bakarni oksiklorid CUPRABLAU Z*, CODIMUR SC, COPPER KEY FLOW,

CUPRA*

kontaktno paunovo oko 3
bakarni oksiklorid

+bakarni hidroksid

 

 

AIRONE SC*

kontaktno, površinsko paunovo oko,

olovna bolest, bakterijski rak

 

2
bakarni oksiklorid NEORAM WG* kontaktno paunovo oko,

rak masline

2

ZA DODATNE INFORMACIJE I POJAŠNJENJA REGISTRIRANI PROIZVOĐAČI MOGU SE OBRATITI KROZ SUSTAV INDIVIDUALNIH SAVJETOVANJA!!!

Podatci o registriranim SZB u RH vode se u  Fitosanitarnom  informacijskom  sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Podatke o SZB potrebno je provjeriti u FIS-bazi prije svake kupnje i prije svake primjene zbog mogućih promjena.

Rezultati projekta Monitoring rezistentnosti štetnih organizama na SZB dostupni na web adresi: https://rezistentnost-szb.hr/.

SMR 10 – Standardi za korištenje SZB na snazi od 01.01.2016. godine.

Preporučena SZB primijeniti u skladu s rješenjem o registraciji ili dozvoli i uputstvu proizvođača.

Profesionalni korisnici SZB dužni su voditi i čuvati evidenciju o primjeni SZB najmanje tri godine.

Uvažavanje temeljnih načela integrirane zaštite bilja obveza je za sve poljoprivredne proizvođače.

Praznu ambalažu SZB, ambalažu s ostacima SZB i ostatke škropiva profesionalni korisnik dužan je odvojeno sakupljati i privremeno skladištiti do predaje ovlaštenoj osobi sukladno posebnom propisu koji uređuje gospodarenje otpadom (Akcija Prateći list za PGŽ redovno jednom godišnje u mjesecu travnju), za pojedinačne odvoze kontaktirati ekologija@ciak.hr).

Strojevi za primjenu SZB podliježu redovitim pregledima (jednom u 3 godine) kod ovlaštenih ispitnih stanica.

Na SZB ne primjenjuje se pravo slobodnog kretanja roba unutar EU. Za kupovinu SZB u zemljama članicama potrebno je zatražiti i imati odobreni zahtjev za paralelnu trgovinu.

U slučaju potrebe korištenja SZB koji nema registraciju na kulturi potrebno je prije korištenja imati zatraženu i odobrenu izvanrednu dozvolu.

 

Karmen Karlić, dipl.inž.agr.

e-mail: karmen.karlic@mps.hr