Obavijest proizvođačima uljane repice!

Uljana repica na području Brosko-posavske županije na najvećem broju parcela je zasijana.

Nakon sjetve mogu se primijeniti zemljišni herbicidi koji ako je tlo dobro pripremljeno i ima dovoljno vlage uspješno suzbijaju većinu jednogodišnjih korova.

Za tu namjenu moguće je primijeniti jedan od slijedećih herbicida:  Dual gold 960 EC, Efica 960 EC, Butisan SC, Teridox 500, Clomate, Reactor 360 CS, Kalif 480 SC, Koban 600 i dr

Važno: upotrijebljeno sredstvo za zaštitu bilja koristiti sukladno etiketi priloženoj uz sredstvo, ambalažu zbrinuti na propisan način,, voditi evidenciju o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

Marijana Milušić dipl.ing.

                                                                                                                      Marijana.Milusic@mps.hr