Obavijest proizvođačima uljane repice!

Od zadnjeg tjedna mjeseca kolovoza do kraja prve dekade mjeseca rujna traju optimalni rokovi sjetve uljane repice na području SZ Hrvatske.

U drugoj polovici mjeseca kolovoza 2020. dominiralo je iznadprosječno vruće i sparno vremensko razdoblje. Najviše su dnevne temperature zraka u razdoblju 16.-30. kolovoza 2020. bile tijekom osam dana u rasponu 30,3-32,6°C, a prosječne dnevne vrijednosti vlažnosti zraka na lokalitetima uz riječne doline su u danima 17.-30. kolovoza 2020. bile u rasponu 75,7-93,0 %! Oborina je tijekom mjeseca kolovoza o.g. na svim mjernim mjestima u Međimurju bilo iznad očekivanja (vidi Tablicu 1.) (ukupno je u mjesecu kolovozu o.g. zabilježeno od 104,2 do 161,4 mm kiše, što je značajno više od očekivanog višegodišnjeg mjesečnog prosjeka)! Više je oborina padalo u prvoj polovici, dok je u drugoj polovici ovog mjeseca zabilježeno od 22,2 do 42,2 mm.

Tablica 1. Neki mjerni podatci tijekom većeg dijela mjeseca kolovoza 2020. godine na nekim mjernim lokalitetima u zapadnom, središnjem i istočnom Međimurju:

Mjerni lokalitet Oborine (mm) 1.-31.8.

(do 6.00 h)

Vlaženje lišća (min) 1.-31.8.

(do 6.00 h)

Prosječna temperatura zraka 1.-31.8. Prosječna vlažnost zraka 1.-31.8.
Železna Gora 104,2 mm 2.545 minuta 21,67°C 81,40 %
Belica 113,8 mm 5.675 minuta 21,91°C 87,18 %
Mursko Središće 161,4 mm 20.860 minuta 21,65°C 85,17 %
Sveti Juraj u Trnju 112,6 mm 11.180 minuta 21,78°C 86,55 %
Donja Dubrava 107,6 mm 15.560 minuta 22,01°C 83,31 %

U višegodišnjim prosjecima tijekom mjeseca kolovoza u Međimurju očekujemo 80,4 mm oborina uz prosječnu mjesečnu temperaturu zraka 19,8°C!

Pritom je temperatura tla na dubini 7 cm krajem kolovoza o.g. iznosila 21-22,1°C, a kapacitet tla za vodu iznosi 20,9-24,8 %!

Tijekom jučerašnjeg je popodneva granične lokalitete općine Štrigova zahvatilo jače olujno nevrijeme s vrlo jakom vjetrom i tučom (npr. Robadje, Jalšovec i dr.)!

Moguće su nove oborine tijekom današnjeg popodneva, a narednih nekoliko dana očekujemo raspon temperatura zraka 22-28°C (uz svježa jutra s temperaturama 10-13°C)!

Uz dovoljno vlage u površinskim slojevima zemljišta i još uvijek dnevne temperature iznad 20°C očekujemo brzo klijanje i nicanje usjeva uljane repice u svega nekoliko dana!

Uljana repica je usjev gustog sklopa koji za razliku od drugih industrijskih ratarskih usjeva relativno dobro konkurira porastu korova. Ipak, u uvjetima nešto rjeđeg sklopa na kakve sijemo suvremene hibride i moguće slabijeg jesensko-zimskog porasta bienalni korovi mogu pričiniti štete. Također, proteklih je sezona na nekim poljima gdje se u plodoredu uljana repica sije nakon krušnih žitarica samonikla pšenica bila neželjena biljna vrsta u glavnom usjevu!

Prema dominantnim korovima na parcelama (a prema iskustvima iz ranijih sezona) proizvođačima uljane repice u narednom razdoblju preporučujemo suzbijanje korova odabirom registriranih pripravaka za tu namjenu (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

VAŽNO: sve poljoprivredne proizvođače upućujemo na redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede (mps.hr), svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

Najčešće se pritom koriste zemljišni herbicidi (primjena nakon sjetve a prije nicanja usjeva ili pre-em) dopušteni za primjenu u usjevima uljane repice u našoj zemlji, od koji se neki mogu primijeniti prema dopuštenju i nakon nicanja usjeva uljane repice (post-em). Zemljišnim herbicidima se ne mogu uspješno suzbijati višegodišnji (“rizomni”) korovi. Za dobru djelotvornost zemljišnih herbicida bita je količina i raspored oborina (optimalna vlažnost zemljišta), te dobra pripremljenost oranica.

Ovisno o dominantnim korovima prema povijesti parcela iz prethodnih sezona proizvođači uljane repice mogu u narednom razdoblju koristiti neki od registriranih zemljišnih herbicida sukladno njihovim uputama i ograničenjima. Optimalni utrošak škropiva je 200-300 lit./ha.

 

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.

milorad.subic@mps.hr