Obavijest proizvođačima kupusa

Zbog vrućeg i sparnog vremena uz dugotrajne jutarnje rose pojavnost i aktivnost štetnih kukaca u kupusu je dosta velika. Mogu biti prisutni: kupusni bijelac (Pieris brassicae, Pieries rapae), kupusni  moljac (Plutella xylostella), kupusne soviceMamestra spp.), kupusne lisne uši ( Brevicoryne brassicae), kupusni štitasti moljac (Aleyrodes proletella).

 

Podsjećamo proizvođače kupusa da redovito vrše pregled svojih parcela. Preporuča se postaviti žute ljepljive ploče iznad biljaka kupusa kako bi prema ulovu odraslih oblika štetnika lakše procijenili pojavu njihovih ličinki na biljkama i na vrijeme proveli zaštitu. Prema potrebi primijeniti jedan od insekticida:  Decis 2,5 Ec, Affirm, Fastac 10EC, Decis 100 EC, Rotor super, Scatto, Cythrin Max i dr.

 

Zbog nestabilnog vremena  i sve češću pojavu dugotrajnih jutarnjih rosa povoljni su uvjeti za pojavu bolesti na kupusu: različite vrste pjegavosti (Alternaria, Mycospherella, Leptosphaeria), suha trulež (Phoma), bijela hrđa (Albugo), mumifikacija glave kupusa  (Sclerotinia), bakterioze.

Preporuka je izvršiti zaštitu od bolesti, a može se koristiti jedan od fungicida: Nativo WG (K-21 dan), Ortiva (K-14 dana), Ortiva Top (K-21 dan), Difcor (K-21 dan), Signum (K-21 dan), Zaftra AZT 205 SC (K- 14 dana), Zakeo 250 SC (K-14 dana).

 

Pri odabiru pripravaka voditi računa o karenci i o maksimalno dozvoljenom broju    tretiranja pojedinim pripravkom u sezoni!

 

Pripravke primijeniti prema uputama koja se dobiju prilikom kupnje sredstva za zaštitu bilja, a pri primjeni sredstva koristiti zaštitnu odjeću.

 

Podaci o registriranim SZB u RH vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/ .

 

Ne zaboravite na obavezu vođenja evidencijskog lista o uporabi sredstava za zaštitu    bilja,  obavezu pravilnog zbrinjavanja prazne ambalaže od sredstava za zaštitu bilja  (Zakon o održivoj uporabi pesticida (NN br.14/14 i 115/18); Pravilnik o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (NN br. 142/12).

 

 

Martina Orešković, dipl. inž. agr.

e-mail: Martina.Oreskovic@mps.hr

Pripremi za ispis