Obavijest vinogradarima

Obilne oborine su pale unazad dva dana, a prognoze ukazuju na vrlo vjerojatnu pojavnost novih oborina koje stvaraju povoljne uvjete za razvoj bolesti. Stoga je potrebno izvršiti posljednju ovogodišnju zaštitu cjelokupnog trsa.

 

Zaštitu vinograda protiv plamenjače (Plasmopara viticola) obavite korištenjem pripravka na bazi bakra (pažnja: K35 dana) ili koristite neki od kontaktno-sistemičnih pripravaka kraće karence (vidi zadnju preporuku).

U slučaju da je pri zadnjim oborinama bilo i tuče koristite pripravke na bazi folpeta.

 

Vinograde protiv pepelnice (Uncinula necator) zaštitite koristeći jedan od slijedećih pripravaka: Dynali, Luna Privilege, Falcon, Nativo WG, Crystal KS, Luna experienceSC ili Collis SC.

 

Rane sorte koje ulaze u feno-fazu zatvaranja grozda i mekšanja bobica treba zaštiti fungicidom protiv Sive plijesni vinove loze (Botrytis cinerea) jednim od slijedećih pripravaka: Teldor SC 500, Luna Privilege, Switch 62,5 WG, Cantus ili Pyrus 400 SC.

            Savjetujemo da ovu zaštitu obavite odvojeno prskajući trsove samo u zoni grožđa sa jednom do dvije sapnice sa svake strane. Na taj način ćete potrošiti značajno manje pripravka jer je nepotrebno aplikaciju obavljati po cijelom trsu.

 

Korištene pripravke obavezno koristiti u količinama (koncentraciji) i na način naveden u uputama o korištenju. Posebnu pozornost obratiti na karencu i mogući broj tretiranja istim sredstvom/aktivnom tvari u jednoj vegetacijskoj sezoni. Obavezno vodite i evidenciju o prskanju te ekološki zbrinite ambalažu prema zakonskim odredbama

 

 

mr.sc. Ivica Lovrinčević        

e-mail: ivica.lovrincevic@mps.hr