Obavijest vinogradarima

Početkom ovog mjeseca najavljeno je sparno vrijeme popraćeno kišnim danima, te bi poljoprivrednici trebali voditi računa o pojavi pepelnice (Uncinula necator). Vrlo bitno je voditi vizualne preglede vinograda. Za borbu protiv pepelnice preporuka je da se koristi jedan od fungicida: LUNA EXPERIENCE SC, DYNALI, KRISTAL KS, COLLIS, KUSABI

Za suzbijanje plamenjače (Plasmopara viticola) koristiti pripravke na bazi bakra. Bitno je znati da je primjena bakra ograničena na najviše 3-4 kg čiste aktivne tvari/ha tijekom vegetacije.

Rane sorte vinove loze ulaze u fazu promjena boje/šara te se u naredno vrijeme treba obaviti zaštita protiv sive plijesni (Botrytis cinerea) sa jednim od fungicida: SWITCH 62,5 WG, GEOXE, PYRUS SC, TELDOR SC 500, CANTUS

Svi posjednici vinograda, dužni su pratiti prisutnost američkog cvrčka u nasadima na području VPŽ, te provoditi njegovo suzbijanje. Dozvoljeni pripravci za suzbijanje spomenutog štetnika su: AVAUNT, CYTHRIN MAX, DECIS 2,5 EC, SUMIALFA 5 FL

VAŽNO !!

Preporučene pripravke koristiti sukladno uputama proizvođača ili prema Fitosanitarnom informacijskom sustavu (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/) !!

Nakon tretiranja ispuniti evidencijsku listu o korištenju sredstava za zaštitu bilja, a praznu ambalažu propisno zbrinuti !!

 

Marko Borić, mag.ing.agr.,

e-mail: marko.boric©mps.hr