Uputa vlasnicima plantažnih nasada jabuka o mjerama zaštite kasnih sorata jabuka!

Od posljednje preporučene zaštite nasada jabuka i krušaka proteklo je 13 dana (17.7. 2020.)! Kako je na većini mjernih lokaliteta u Međimurju u noći 24./25. srpnja zabilježeno 76,8 do 95,2 mm kiše, ukupno smo već tijekom mjeseca srpnja izmjerili dvostruko više oborina od očekivanih vrijednosti (vidi Tablicu 1.), a pritom su 15 dana srpanjskih  dana najviše vrijednosti temperature zraka bile >28°C! Tijekom jučerašnje večeri zabilježeno je grmljavinsko nevrijeme, ali s manjim količinama oborina u zapadnom i središnjem dijelu Županije (od 0,8 do 7,0 mm), dok u najistočnijim lokalitetima padalina nije bilo (npr. Donja Dobrava)!

Tablica 1. Neki mjerni podatci bitni za razvoj neželjenih organizama u jabučastom voću tijekom većeg dijela mjeseca srpnja 2020. godine na nekim mjernim lokalitetima u zapadnom, središnjem i istočnom Međimurju:

Mjerni lokalitet Ukupno oborina (mm)

1.-30.7. 2020.

Vlaženje lišća (min)

1.-30.7. 2020.

(do 6.00 h)

Prosječna temperatura zraka za 1.-30.7. 2020.
Trnovčak 142,8 mm 2.430 minuta 20,46°C
Belica 141,8 mm 4.945 minuta 20,48°C
Mursko Središće 151,6 mm 17.170 minuta 20,36°C
Sveti Juraj u Trnju 132,0 mm 7.485 minuta 20,42°C
Donja Dubrava 138,4 mm 9.095 minuta 20,75°C

U višegodišnjim prosjecima tijekom srpnja u Međimurju očekujemo 67,2 mm oborina uz prosječnu mjesečnu temperaturu zraka 20,8°C!

Posljednja je dva tjedna uglavnom vrlo sparno i povremeno vruće razdoblje, tijekom kojeg su uz riječne doline prosječne vrijednosti vlažnosti zraka 72-92 %, dok je tijekom sedam dana najviša temperatura bila u rasponu 28,6-32,3°C! U narednih 6-7 dana nastavlja se pravo ljetno razdoblje s najvišim temperaturama zraka 29-33°C! Zbog veće količine oborina u proteklom razdoblju i razlike u temperaturi zraka između vrućih dana i noći, očekujemo dugotrajne rose i pojavu sumaglice! Zadržavanje vlage na biljkama uz riječne doline u protekla je dva tjedna svakodnevno u trajanju 200-1.440 minuta! Ukupno je tijekom srpnja o.g. na nekim mjestima uz riječne doline zabilježeno zadržavanje vlage na biljkama 17.170 minuta (vidi Tablicu 1.)!

Vlasnicima plantažnih nasada jabuka i krušaka, naročito kod kasnih sorata namijenjenim skladištenju u spremištima i/ili hladnjačama, preporučujemo redovito pregledavati zdravstveno stanje voćaka, te u ljetnom razdoblju provoditi preventivne mjere zaštite s razmacima tretiranja prilagođenim zabilježenim oborinama, najvećem broju dopuštenih primjena za svako pojedino sredstvo tijekom jedne sezone i propisanim karencama sredstava za zaštitu bilja (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/). Već u nekoliko posljednjih uputa upozoravamo da u plantažnim nasadima jabuka o karenci sredstava za zaštitu bilja naročito treba voditi računa na ljetnim sortama jabuka (npr. Sunrise, Jerseymac, Summarred, Gala i Estar), čiji početak berbe počinje krajem mjeseca srpnja i sredinom mjeseca kolovoza o.g. (završne zaštite na navedenim sortama treba obaviti značajno ranije nego na jesenskim sortama čiji se urod planira čuvati u ULO-hladnjačama)!

U ljetnim zaštitama birati sredstva koja na kasnim sortama jabuka (npr. Idared, Jonagold, Jonagored, Zlatni i Crveni delišes, Braeburn, Fuji i dr.) namijenjenim za skladištenje u hladnjačama preventivno suzbijaju smeđu trulež (Monilinia) i gorku trulež plodova jabuke (Colletotrichum syn. Gleosporium) (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

U poljskom mikro-pokusu sa održivim (integriranim) mjerama zaštite na lokalitetu Mursko Središće zdravstveno stanje jabuka je krajem srpnja o.g. (27.7. 2020.) ocijenjeno odlično! U nasadu s prosječno 3.000 stabala jabuka/ha, pokrivenom mrežom protiv tuče uz dominantne sorte Idared i Zlatni delišes, tijekom travnja i svibnja o.g. je provedeno po četiri, a tijekom lipnja dvije usmjerene zaštite (ukupno 10) (30 % manje nego protekle 2019. sezone), uz utrošak 600-800 litara škropiva/ha (leđni nošeni motorni raspršivač)! Od kraja srpnja do početka berbe planira se provesti još 1-2 aplikacije mikro-biološkim pripravcima (Bacillus spp.), te insekticidima kraće karence.

VAŽNO: Zbog ostataka pesticida (rezidua) izraženih u mg/kg plodova u zadnjim zaštitama voditi jabuka računa o najvećem broju dopuštenih primjena jednog te istog sredstva za zaštitu bilja u sezoni, primijenjenoj količini (dozi) i propisanoj karenci! Ako nema simptoma napada (zaraze) najvažnijih neželjenih organizama, moguće je prednost u zadnjim aplikacijama dati primjeni mikrobiološkim ili alternativnim pripravcima koji imaju dopuštenje za primjenu u ekološkoj proizvodnji voća.

VAŽNO: sve poljoprivredne proizvođače upućujemo na redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede (mps.hr), svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

 Let leptira jabučnog savijača (Cydia pomonella), uzročnika crvljivosti plodova jabuke i kruške, ponovno je nešto veće brojnosti od početka druge polovice mjeseca srpnja o.g., posebice na praćenim lokalitetima u središnjem i zapadnom dijelu Županije (naročito u voćnim nasadima uz šume). U istom je razdoblju zabilježen i kritičan let breskvina savijača (Cydia molesta), koji također napada i plodove jabuke. Nadalje bilježimo i nešto slabiju populaciju nekih vrsta leptira savijača kožice plodova (Archips). Nakon 20. srpnja o.g. bilježimo i pojavu leptira druge generacije kukuruznog moljca (Ostrinia nubilalis) (u zapadnom dijelu Županije).

Druga generacija leptira moljca kružnih mina (Leucoptera malifoliella) je zabilježena nakon prvog tjedna mjeseca srpnja o.g.! Broj mina prve generacije ovog štetnika na netretiranim stablima jabuke (sorta Idared) u zapadnom dijelu Županije je značajno iznad praga tolerantnosti!

Stoga je potrebna redovita zaštita plodova jabuke i kruške u narednom razdoblju protiv najvažnijih tehnoloških nametnika registriranim pripravcima kraće karence (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/)!

VAŽNO: Usmjereno suzbijanje jabučnog savijača (i drugih uzročnika crvljivosti plodova jabuka) krajem srpnja i/ili početkom kolovoza o.g. preporučujemo također u nasadima gdje je postavljena biotehnička metoda konfuzije ili zbunjivanja (od 2018. novija operacija unutar mjere 10. programa ruralnog razvoja)!

Nadalje, osjetljive sorte jabuka na napad crvenog voćnog pauka (Panonychus ulmi) (Gala, Elstar, Braeburn, Fuji, Zlatni delišes) još uvijek redovito kontrolirati na populaciju ovog nametnika. Lokalno se pojavljuje i hrđasta grinja jabuke (Aculus schlechtendalii) (Jonagold), a tijekom kolovoza je moguća pojava i običnog crvenog pauka ili koprivine grinje (Tetranychus urticae) (npr. sorta Braeburn, Granny Smith).

Zbog primjene insekticida u narednom razdoblju i njihove moguće opasnosti i otrovnosti na korisne organizme (pčele medarice), tretiranja obavljati u doba dana kada pčele ne lete, odnosno cvjetni podrast sa bijelom djetelinom u voćnjacima prije primjene insekticida mora biti pokošen!

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.

milorad.subic@mps.hr