Obavijest voćarima!

Zabilježeni su ulovi orahove muhe (Rhagoletis completa) na području Kaptola na žute ljepljive ploče.

U Hrvatskoj za suzbijanje navedenog štetnika dozvolu imaju insekticidi Imidan 50 WG i Calypso SC 480. Dozvoljena su po dva tretiranja svakim od navedenih insekticida s razmakom od 14 dana.

Zbog visine stabala i velikog volumena krošnje oraha, najčešće je teško obaviti kvalitetnu aplikaciju cijelog stabla. Savjetujemo uz insekticid dodati biljni proteinski mamac Buminal i tretirati  samo donji dio krošnje jer proteinski mamac privlači orahovu muhu.

Za pojedinačna stabla na okućnicama  savjetujemo metodu masovnog ulova tako da se na stablo postavi veći broj žutih ljepljivih ploča. Ulovom muha na žute ljepljive ploče smanjit će se štete na plodovima oraha.

Proizvođače jabuka upozoravamo da je od zadnje preporuke palo  između 20 i 30 l kiše, preporučamo primjenu fungicida: Geoxe K 3 dana, Zato plus –K 21 dan, Zato 50 WG-K 14 dana, Bellis K 7 dana, jabuke za hladnjaču, 14 dana jabuke za tržište.

Bilježimo i dalje značajan  let leptira jabučnog savijača (Cydia pomonella) te je potrebno redovito obavljati zaštitu nekim od registriranih insekticida za suzbijanje jabučnog savijača: Affirm K 7 dana, Affirm opti K 7 dana , Coragen 20 SC K 14 dana, Imidan 50 WG K 28 dana, Mospilan 20 SP, K 14 dana, Delegate 250 WG K 7 dana,  i dr.

Potrebno je pratiti i populaciju crvenog voćnog pauka( Panonychus ulmi)u nasadu.

Radi zaštite pčela prije primjene insekticida obavezno pokosite voćnjak ako su u njemu prisutni korovi u cvatnji.

Vodite računa o karenci pripravaka na ljetnim sortama jabuka!

VAŽNA NAPOMENA: Poljoprivredne proizvođače upućujemo redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede, svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

 

Đurđica Kšenek, dipl.ing.agr.

e-mail: durdica.ksenek@mps.hr