Obavijest vinogradarima

Vremenski uvjeti pogodovali su ostvarenju  uvjeta za zarazu  pepelnicom (Unicunula necator) i plamanjačom vinove loze (Plasmopara viticola). Plamenjača u ovoj razvojnoj fazi može uzrokovati propadanje peteljkovine.

U ovom periodu je potrebno voditi računa o karenci podabranih preparata i njihovih kombinacija.

Za suzbijanje plemenjače (Unicula necator) dozvoljeni su: Mildicut 25 SC (K- 21 dan), Ridomil Gold MZ pepite (K-28 dan), Alfil Duplo (K – 28 dan) Electis (K-28 dan), Manoxanil (K- 28 dan), Star 80 WP (K-28 dan), Manfil 80 WP (k-28 dan).

Protiv pepelnice su dozvoljeni: Indar 5 EW (K-14 dana) Luna experience (K-14 dana) Dynali (K-21 dan, Talendo (K-28 dana )i sl.

Protiv sive plijesni mjesec dana prije berbe primjenjivi su : Swich 62,5 WG, Teldor SC 500, Luna Privilege ili Cantus.

Vinogradari su obavezni u svoje vinograde postaviti žute ploče radi praćenja i provjere učinkovitosti provedenih tretiranja – 1 – 2 ploče po vinogradu – postavljanje na srednju armaturnu žicu.

Sredstva za zaštitu bilja treba koristiti isključivo prema uputama  proizvođača i prema Fitosanitarnom informacijskom sustavu http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Ambalažu sredstava za zaštitu bilja nužno je zbrinuti prema zakonskim odredbama.

Svaku uporabu sredstava za zaštitu bilja potrebno je unijeti u Evidenciju korištenja sredstava za zaštitu bilja.

 

 

Sanja Mastelić-Ivić, dipl.ing.agr.

                                                                       sanja.mastelic-ivic@mps.hr