Obavijest voćarima!

Protekloga vikenda na području Grada Zagreba i Zagrebačke županije palo je preko 30 l kiše po m2 što je uzrokovalo ispiranje zaštitnih sredstava. Za naredne dane ovisno o lokalitetu prognostičari i dalje najavljuju nestabilno vrijeme sa mogućom kišom.

Obavještavamo voćare da obzirom na ispiranje zaštitnih sredstava prate vremensku prognozu te prije najave oborina ponove zaštitu protiv čađave krastavosti (Venturia inaequalis) jednim od navedenih površinskih pripravaka: Caption 80 WG, Kapetan 80 WG, Scab 80 WG, Zato plus, Zato 50 WG ili Luna expirience.

Za zaštitu nasada jabuka od pepelnice (Podosphaera leucotricha) predlažemo primjenu pripravaka koji djeluju i protiv čađave krastavosti:  Zato plus, Zato 50 WG ili Luna expirience, a mogu se primijeniti i pripravci na bazi sumpora.

Zaraza uzročnicima truleži plodova (Colletotrichum Gloesporium spp., Stemphylium spp., Neofabraea spp. i dr.)  u nasadima jabuka nastaje u drugom dijelu vegetacije, a simptome na plodovima često uočavamo tek prilikom skladištenja. Stoga je suzbijanije protiv uzročnika truleži ploda potrebno provoditi u drugom  dijelu vegetacije do pred kraj berbe.

Pripravci  Caption 80 WG, Kapetan 80 WG i Scab 80 WG ujedno djeluju i protiv truleži ploda.

Za usmjerenu zaštitu protiv truleži ploda uz navedene pripravke imaju i pripravci: Geoxe i Topsin M 500 SC.

Pripravak Topsin M 500 SC ima dozvolu za suzbijanje truleži plodova jabuke (Neofabraea spp.) u fazi dozrijevanja plodova, karenca je 14 dana uz ograničenje 1 tretman u sezoni.

Pripravak Geoxe suzbija gorku truleži plodova Gloesporium spp.i smeđu trulež ploda Stemphylium spp., zbog svoje kratke karence (3 dana) primjenjuje se pred berbu.

U nasadima jabuka i dalje bilježimo  kritičan  let jabučnog savijača (Cydia pomonella). U nasadima jabuka, gdje je od posljednje primjene insekticida  proteklo više od 14 dana potrebno je ponoviti tretiranje jednim od sljedećih insekticida:  Coragen 20 SC, Imidan 50 WG, Calypso SC 480, Mospilan 20 SP, Harpun, Delegate 250 WG, Affirm, Affirm opti, Voliam targo i dr.

Tretirati u večernjim ili ranim jutarnjim satima!

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom. Podaci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su putem internetske tražilice na sljedećoj adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/

Primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida, za aplikaciju se smiju koristiti samo pregledani uređaji za primjenu pesticida. Ambalažu sredstava za zaštitu bilja potrebno je zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

 

Božena Dežđek, dipl. ing. zaštite bilja

e-mail: bozena.dezdjek@mps.hr