Obavijest vlasnicima plantažnih nasada koštičavog voća o mjerama zaštite krajem srpnja!

Od posljednje preporuke za moguće zaštite koštičavog voća proteklo je šesnaest dana (08.7.). Zbog šteta od proljetnog smrzavanja brzo je završila ovogodišnja berba nekih koštičavih vrsta i sorata ranijeg dospijeća. Ali, na položajima i nasadima gdje štete od niskih travanjskih temperatura nisu bile totalne, još uvijek dozrijevaju plodovi nekih sorti bresaka (npr. Suncrest), zrele su neke rane sorte šljiva (npr. President, Ruth gerstetter, Claifornia blue), dok neki plodovi srednje kasnih sorti šljive tek počinju mijenjati boju i u narednom razdoblju započinju dozrijevati plodove (npr. Stanley, Bistrica).

Uvjeti za razvoj većeg broja biljnih bolesti u voćarstvu nadalje su vrlo povoljni, a razlog tome je toplo, sparno i povremeno kišovito razdoblje koje bilježimo naročito tijekom posljednjih četrdeset dana (nakon 14.6. 2020.).

Tablica 1. Neki mjerni podatci bitni za razvoj neželjenih organizama u koštičavom voću u dosadašnjem dijelu mjeseca srpnja 2020. godine na nekim mjernim lokalitetima u zapadnom, središnjem i istočnom Međimurju:

Mjerni lokalitet Ukupno oborina (mm)

1.-24.7. 2020.

Vlaženje lišća (min)

1.-24.7. 2020.

(do 6.00 h)

Prosječna temperatura zraka za 1.-24.7. 2020.
Trnovčak (Ž.Gora) 56,8 mm 2.430 minuta 20,08°C
Belica 60,6 mm 3.405 minuta 20,04°C
Mursko Središće 62,8 mm 13.250 minuta 19,92°C
Sveti Juraj u Trnju 55,2 mm 5.830 minuta 19,98°C
Donja Dubrava 57,4 mm 6.855 minuta 20,31°C

U višegodišnjim prosjecima tijekom srpnja u Međimurju očekujemo 67,2 mm oborina uz prosječnu mjesečnu temperaturu zraka 20,8°C!

Vrijeme tijekom dosadašnjeg razdoblja u mjesecu srpnju nije prema višegodišnjim očekivanjima stabilno i vrlo vruće (dosadašnja prosječna mjesečna temperatura je nešto manja od višegodišnjeg prosjeka) (vidi Tablicu 1.), već dominira povremeno kišovito razdoblje: najviše su dnevne temperature zraka najčešće u središnjem Međimurju bile u rasponu od 23,3-33,7°C (nešto svježiji su bili kišni dani: 3.7., 7.7., 12.7. i 17.7. (23,3-24,7°C)! Svježa su jutra bila 13.-15. srpnja o.g. (s jutarnjim vrijednostima 8,4-9,2°C). Naknadno, u danima 16.-19. srpnja najviše dnevne temperature zraka nisu bile značajno veće od 26°C, ali su posljednja četiri dana porasle na 28,7-32,3°C! U mjesecu srpnju je nastavljen trend koji bilježimo nakon 14. lipnja o.g.: svakih 4-7 dana na većini mjernih mjesta pada 12-35 mm kiše! U naredna dva dana očekujemo nove oborine, moguće su količini 40-ak mm, a od početka drugog tjedna (27.-29.7.) porast najviših temperatura zraka do vrijednosti 35°C! Nadalje je vrlo sparno, uz prosječne dnevne vrijednosti relativne vlažnosti zraka tijekom većeg dijela srpanja na mjestima uz riječne doline u rasponu od 71-92 %. Blizina riječnih dolina pogoduje svakodnevnoj jutarnjoj rosi i sumaglici, te vlaženje biljaka 245-750 minuta (ukupno u mjesecu srpnju o.g. već 13.250 minuta na nekim mjernim mjestima uz riječne doline – vidi Tablicu 1.)!

Sparina, jutarnje rose i toplina uz povremene oborine još uvijek pogoduju razvoju bolesti lišća i plodova koštičavog voća, npr. pepelnice (Sphaerotheca), krastavosti (Venturia), šupljikavosti lišća (Stigmina), te smeđe truleži plodova (Monilinia), dok se na šljivama još javljaju hrđa (Tranzschelia) i plamenjača (Polystigma) a na trešnjama i višnjama kozičavost lišća (Blumeriella).

VAŽNO: U drugoj polovici mjeseca srpnja o.g. nastavljaju se brojni ulovi leptira breskvina savijača (Cydia molesta) i šljivina savijača (Cydia funebrana) (naročito u manjim mješovitim voćnjacima gdje se ne provodi njihovo usmjereno suzbijanje)! Od kraja druge dekade mjeseca srpnja očekujemo da letom započinje pojava odraslih oblika druge generacije breskvina moljca (Anarsia lineatella)!

Njihova ljetna populacija uzrokuje “crvljivost” plodova, zbog koje se naknadno jače razvija trulež plodova (Monilinia). Uzročnici “crvljivosti” bit će jače usmjereni na sorte bresaka i šljiva kasnijih rokova dozrijevanja plodova! Ovogodišnji je postotak “ljetne crvljivosti” koštičavog voća značajno veći nego ranijih sezona, jer je manji broj plodova zbog proljetnog smrzavanja!

Ipak, ljetne mjere zaštite u koštičavom su voću vrlo ograničene dozrijevanjem pojedinih voćnih vrsta i pripadajućom karencom sredstva za zaštitu bilja.

Koštičave voćne vrste i sorte čiji plodovi dozrijevaju ovih dana ili traje njihova berba ne preporučujemo tretirati kemijskim sredstvima za zaštitu bilja!

 U narednim danima valja planirati mjere zaštite samo u nasadima (ili dijelovima nasada) bresaka i šljiva sa sortama kasnije epohe dozrijevanja, čiji početak berbe se očekuje u prvoj polovici ili sredinom mjeseca kolovoza.

 Prednost dajemo fungicidima kraće karence (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/)!

VAŽNO: sve poljoprivredne proizvođače upućujemo na redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede (mps.hr), svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

 Plantažne nasade trešnje i višnje nakon berbe plodova preporučujemo tijekom ljetnog kišnog razdoblja dodatno zaštititi protiv kozičavosti lišća (Blumeriella jaapii). U tu je svrhu moguće koristiti sredstva na osnovi mankozeba i/ili dodina (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

Pri izboru insekticida za suzbijanje ljetne populacije uzročnika crvljivosti plodova bresaka i nektarina (Cydia molesta, Anarsia lineatella) voditi računa o propisanoj karenci i najvećem broju dopuštenih tretiranja jednim te istim pripravkom u sezoni (u pravilu jedan te isti insekticid ne koristimo više od 2x tijekom sezone). Svakako u sortama bresaka i nektarina kasnijih rokova dozrijevanja prednost u narednom razdoblju dajemo pripravcima kraće karence (7-14 dana) (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/)!.

Na srednje kasnim i kasnim sortama šljiva koje dozrijevaju tijekom kolovoza u narednim razdoblju preporučujemo usmjereno suzbijanje druge generacija šljivina savijača (Cydia funebrana)! Izbor insekticida je u šljivama značajno manji nego u breskvama i nektarinama, a prednost u narednom razdoblju dajemo pripravcima s propisanim karencama 7-14 dana (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/)!

Protiv truleži plodova istovremeno je moguće dodati jedan od fungicida navedenih u zadnjim zaštitama kasnijih sorata dozrijevanja bresaka i šljiva (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

Prema stranim podatcima (Linder i sur., 2015) od insekticida dopuštenih za primjenu u pojedinim koštičavim voćnim vrstama jedino acetamiprid (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/) umanjuje štetnost octene mušice ploda (Drosophila suzukii)! Sličan posredni učinak očekujemo od novije djelatne spinetoram (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/)!

Naime, voćare i vinogradare već nekoliko zadnjih sezona upozoravamo i na octenu mušicu (Drosophila suzukii), novijeg štetnika koji je prisutan u Međimurju od 2011. godine, a izravno utječe na širenje truleži voća! Stoga preporučujemo redovito postavljati plastične boce zapremine 250, 500 ili 750 ml na kojima se izbuše simetrično izbušene rupice (promjera 5 mm otprilike 3 cm ispod čepa boce). U boce se ulije jabučni ocat (ili vinski ocat ili vodena otopina kvasca sa dodatkom šećera) do otprilike polovice zapremine. Primjenom ovakvih mamaca djelomično se smanjuje populacija octenih mušica!

*Karenca (K) je najmanji broj dana od zadnje primjene sredstva za zaštitu bilja do početka berbe plodova!

 

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.

milorad.subic@mps.hr